Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHT, MÁRTA 15 2022

LÁ GLAS/GREEN DAY 16/3/2022
Beidh LÁ GLAS againn amárach ar son UNICEF agus NW HOSPICE, mar a roghnaigh na páistí iad féin. Más mian leat, is féidir leat a shonrú cá háit ar cheart do do thabhartas a chur trí UNICEF nó NWH a scríobh ar an gclúdach litreach. Roinnfear síntiúis neamhshonraithe go cothrom idir an dá cheann. GRMA!

Tomorrow will be ‘LÁ GLAS-GREEN DAY’ where the children can dress in green etc. and make a donation to UNICEF and the North West Hospice, as selected by the children themselves. If you wish, you can specify where your donation should go by writing UNICEF or NWH on the envelope. Unspecified donations will be split evenly between both. GRMA!

MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s DAY PARADE
Tá obair leanúnach ar siúl chun na frapaí a ullmhú don Pharáid sa scoil agus beidh cleachtadh againn amárach. ‘Le Chéile’ an téama. Cuir ar ais an foirm nó líon é ar Aladdin más fearr leat. Táimid an-sásta go mbeidh slua mór páistí ag glacadh páirt. Chabhródh sé go mór dá mbeadh na haghaidhheanna péintéailte ag tuistí roimh ré (go simplí ar nós brat na hÉireann/seamróg) agus clúdóimid éinne nach féidir ar an lá. Bíodh na páistí gléasta i bhfeisteas glas, Éireannach, srl. Buailfimid le chéile idir 11.15 agus 11.30 ag APPLEGREEN ar bhóthar MCR. Míle Buíochas!

Work is ongoing in the school to prepare the props for the Parade and we will have a rehearsal tomorrow. The theme is ‘Together’. Please return the form or complete it on Aladdin if you prefer. We are delighted that a large crowd of children will be taking part. It would be very helpful if parents had the faces painted in advance (simple and small – the Irish flag and/or shamrock) and we will try and paint anyone who can’t do it beforehand, on the day. Have the children dressed in green, Irish sports clothes, etc. We will gather between 11.15 and 11.30 at APPLEGREEN on the MCR road. GRMA!

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh an scoil dúnta ar an Déardaoin 17ú agus ar an Aoine 18ú ach ar oscailt arís ar an Luan 21ú.

The school will be closed for Public Holidays on Thursday 17th and Friday 18th and WILL be open on Monday 21st.