Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA SCOILE 16-6-22

COVID19
Ar an drochuair, is cosúil go bhféadfadh cásanna a bheith ag méadú arís. Cuireadh an scoil ar an eolas faoi roinnt cásanna an tseachtain seo freisin agus cuireadh na ranganna cuí ar an eolas. Iarraimid ar thuismitheoirí a bheith thar a bheith airdeallach. Ná cuir do leanbh ar scoil le hairíonna (fiú le hantaigin diúltach) go háirithe casacht nua, tuirse, fiabhras nó scornach tinn. Féach anseo le haghaidh liosta iomlán na n-airíonna: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/symptoms/overview/ Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig FSS le haghaidh tástálacha antaiginí, ag https://www.hse.ie/antigentesting/.  Míle Buíochas!

Unfortunately, it seems that cases may be on the rise again. The school has also been notified of a number of cases this week and the relevant classes have been notified. We urge parents to be extremely vigilant. Do not send your child to school with symptoms (even with a negative antigen) especially a new cough, fatigue, fever or sore throat. See here for full list of symptoms: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/symptoms/overview/. You can apply to the HSE for antigen tests, at https://www.hse.ie/antigentesting/. Míle Buíochas!

RANG 6 ag ARDÚ AIRGID /FUNDRAISING
Tá Rang 6 agus agus cuid den fhoireann ag tabhairt faoi dhúshlán Maratón (42km) a rith le chéile INNIU, le gach rannpháirtí ag rith 1km. Amárach, beidh Rang 6 ag dreapadh Cnoc na Ré le chéile. Is é an sprioc ná €1000 a bhailiú. Íocfaidh an t-airgead seo na táillí meánscoile do dheichniúr daltaí atá ag freastal ar Bhunscoil Tumutumu faoi láthair. Táimid ag €825 faoi láthair – cabhraigh linn dul thar an €1000 – Tacaigí linn! https://gofund.me/5a74f0ad

Comhghairdeas le páistí Rang a 6 agus a mbaill foirne a d’ardaigh €415 ag an  díolachán cácaí inné. Míle buíochas libhse agus lena páistí ar fad a thug cúnamh dóibh agus a chaith an t-airgead!
Rang 6 and and some staff are taking on a challenge to run a Marathon (42km) together TODAY with each participant running 1km each. Tomorrow, Rang 6 will climb Knocknarea together. The target is to collect €1000. This money will pay the secondary school fees for ten pupils who are currently attending Tumutumu Primary School. We are currently at € 825 – help us exceed the € 1000 – Please support https://gofund.me/5a74f0ad
Congratulations to Rang 6 and staff who raised € 415 at the cake sale yesterday. Many thanks to you and to your children who spent the money!