Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

RANG 6 ag ARDÚ AIRGID ar son/FUNDRAISING for TUMU TUMU PRIMARY SCHOOL, KENYA

DÍOLACHÁN CÁCAÍ / CAKE SALE
Tá Rang a 6 ag eagrú díolachán cácaí/bácála amárach (Dé Céadaoin) sa scoil chun airgead a bhailiú don scoil sa Chéinia. Beidh páistí ó na ranganna ar fad in ann siopadóireacht a dhéanamh ag an díolachán, is leor €1 nó €2 chun íoc as cúpla rud beag dá lón. GRMA!

Rang a 6 are organising a cakes and bake sale tomorrow (Wednesday) in the school to raise funds for our partner school in Kenya. Children from all classes will be able to shop at the sale, €1 or €2 is enough to pay for a few small treats for their lunch. GRMA!

MARATÓN/MARATHON
Tá Rang 6 agus agus cuid den fhoireann ag tabhairt faoi dhúshlán Maratón (42km) a rith le chéile, le gach rannpháirtí ag rith 1km. Ag deireadh an dúshláin seo beidh Rang 6 ag dreapadh Cnoc na Ré le chéile. Is é an sprioc ná €1000 a bhailiú. Íocfaidh an t-airgead seo na táillí meánscoile do dheichniúr daltaí atá ag freastal ar Bhunscoil Tumutumu faoi láthair. Tacaigí linn! https://gofund.me/5a74f0ad

Rang 6 and and some staff are taking on a challenge to run a Marathon (42km) together with each participant running 1km each. At the end of this challenge Rang 6 will climb Knocknarea together. The target is to collect €1000. This money will pay the secondary school fees for ten pupils who are currently attending Tumutumu Primary School. Please support https://gofund.me/5a74f0ad