Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR: MEITHEAMH 17, 2024

Lá Spóirt/Sports Day
Tá súil againn Lá Spóirt a eagrú do na páistí, ag braith ar an aimsir, ar an gCéadaoin seo, 19. Beidh neart imeachtaí spóirt ar siúl ar maidin agus tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht ó 12.30 chun féachaint ar na rásaí srl.
This Wednesday, 19th, weather permitting, we hope to organise Sports Day for the children. The morning will consist of numerous sports activities and parents are welcome to attend from 12.30 to view the races etc. 

R6 ag ardú airgid/R6 fundraiser for TumuTumu Primary school
Tá Rang 6 i n Gaelscoil Chnoc na Ré ag tabhairt faoi dhúshlán Cnoc na Ré a dhreapadh le chéile. Is é an sprioc ná €1000 a bhailiú. Íocfaidh an t-airgead seo na táillí meánscoile do dheichniúr daltaí atá ag freastal ar Bhunscoil Tumutumu faoi láthair. Go raibh maith agaibh as bhur gcuid tacaíochta.
Rang 6 are taking on a challenge to climb Knocknarea together. The target is to collect €1000. This money will pay the secondary school fees for ten pupils who are currently attending Tumutumu Primary School. Thank you for your support.
Bronn anseo/Donate here:  https://gofund.me/844b87c6

School Accounts
Meabhrúchán GACH cuntas scoile a réiteach roimh an Aoine 28 Meitheamh le bhur dtoil. Áirítear leis seo an ‘Seirbhís Iarscoile’ agus aon íocaíochtaí atá dlite do Carl Brennan as grianghraif Chomaoineach & Chóineartaithe. Cuirfidh Muireann aon airgead breise in iúl do dhaoine agus aistreofar é go dtí an bhliain seo chugainn más gá. Seiceáil do chuntas Aladdin le do thoil nó seiceáil le Muireann mura bhfuil tú cinnte. Míle buíochas. scoil@cnocnare.net 071 9174019 nó 086 0380060
Reminder to all to settle up ALL school accounts before Friday 28th June please. This includes ‘Afterschool Service’ and any payments owed to Carl Brennan for Communion & Confirmation photos. Any overpayments will be notified to individuals by Muireann and can be transferred to next year if applicable. Please check your Aladdin account or check with Muireann if you are unsure. Míle buíochas. scoil@cnocnare.net  071 9174019 or 086 0380060