Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, BEALTAINE 23, 2024

COMHGHAIRDEAS
Comhghairdeas le páistí Rang 6 (Múinteoir LIZ) a chuaigh faoi lámh Easpaig agus  le páistí Rang 2 (Múinteoir EMILY) a ghlac a gcéad Chomaoineach le déanaí. Míle Buíochas le na múinteoirí as ucht an éacht oibre a rinne siad chun iad a ullmhú. Buíochas mór leis na páistí a chan agus a chas ceol ag an dá ócáid agus le Múinteoir GRÁINNE a d’oibrigh go crua chun iad a ullmhú agus a stiúradh.
 
Congratulations to the children of Rang 6 (Múinteoir LIZ) who were Confirmed and to the children of RANG 2 (Múinteoir EMILY) who received their First Communion recently. Huge thanks to the teachers for the hard work they did to prepare them. Many thanks also to the children who sang and played music at both events and to Múinteoir GRÁINNE who prepared and directed them.

TABHAIR FAOI DEARA/PLEASE NOTE:
Cinntigh, le bhur dtoil, go bhfuil an éide scoile ceart ag na páistí agus a ndóthain pinn luaidhe/dathanna srl. acu gach lá. 
Eiseofar tuairiscí scoile an mhí seo chugainn. Rachaidh múinteoirí i dteagmháil le tuismitheoirí má tá ceisteanna le plé roimhe seo. Ba chóir do thuismitheoirí ar mian leo ceisteanna a phlé coinne a dhéanamh agus/nó glao gutháin a lorg tríd oifig na scoile. 

Please make sure children have the correct uniform and their own supplies of pencils/colours etc. each day. 
School reports will be issued next month. Teachers will contact parents if there are issues to discuss before this. Parents wishing to discuss issues should make an appointment and/or request a phonecall. GRMA!

DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 31 Bealtaine agus ar an Luan 3 Meitheamh don deireadh seachtaine saoire poiblí agus mar atá sa bhféilire scoile reatha.

The school will be closed on Friday 31st May and Monday 3rd June for the public holiday weekend, as per the current year calendar.
IMEACHTAÍ AG TEACHT SUAS/FORTHCOMING EVENTS FOR YOUR DIARY
Aoine 7ú Meitheamh/Friday 7th June:  
•    Turas Scoile R6    

•    School Tour R6 7.30AM Start

Máirt 11ú Meitheamh/Tuesday 11th June: 
•    Cruinniú Tuismitheoirí Nua sa scoil 7.30i.n 

•    Meeting in school for parents of new children starting Sept.’24, 7.30PM

Luan 17ú Meitheamh/Monday 17th June:  
•    Lá Spóirt/Sports Day 
– Weather permitting.  Tuilleadh sonraí níos déanaí – More details later.

Déardaoin 20ú Meitheamh/Thursday 20th June:  
•    Páistí nua.  Tuilleadh sonraí níos déanaí 

•    New children starting,  in from 9.30AM – 10.30AM. More details later.

Aoine 21ú Meitheamh/Friday 21st June:  
•    R6 Cnoc na Ré – Weather permitting.  Tuilleadh sonraí níos déanaí – More details later.

Máirt 25ú Meitheamh/Tuesday 25th June:  
•    Turais Scoileanna Naí Shóisir – R5

•    School tours Jnr Infants to R5
 AGUS/AND
•    RANG 6 – Cóisir Fágála @ 7.i.n
Rang 6 –  Graduation Evening, 7pm.

Aoine 28ú Meitheamh/Friday 28th June: 
•    Scoil ag dúnadh ag 12.00 –laethanta saoire Samhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an CÉADAOIN 28ú Lúnasa 2024. 

•    School closes for Summer Holidays at 12pm. The opening day for the new school year will be WEDNESDAY August 28th 2024 at 8.50 a.m. 

Luain 1ú – Aoine 5ú Iúil/Monday 1st to Friday 5th July.
CAMPA SAMHRAIDH – Art Summer Camp

CAMPA SAMHRAIDH/Art Summer Camp 2024:
Luain 1ú – Aoine 5ú Iúil. Monday 1st to Friday 5th July. 
Seans deireanach. Cuir foirmeacha & airgead ar ais faoin MHÁIRT 4 Meitheamh le bhur dtoil.

Final Call, few places left.  ALL Forms to be returned no later than TUESDAY 4th JUNE with payment if possible please. 

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.

Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)

Bank of Ireland
IBAN: IE08 BOFI 9054 4017 0435 84
BIC: BOFIIE2D