Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA SCOILE – 17/10

Seachtain MATA 2022
Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) . Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Beidh crannchur againn ar an Aoine dóibh siúd a chuireann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá)
This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Send the answers and we will have a raffle on Friday for those who participate (one ticket available each day)
DE LUAIN 17/10/2022 See puzzle @ http://ww2.cnocnare.net/sm221/

Tras Tíre/Primary Schools Cross Country
Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. Don chéad uair ariamh, bhaineamar bonn óir indibhidiúil amach – i rás Sinsir na mBuachaillí tháinig Oscar sa chéad áit agus bhuaigh an foireann (Oscar, Matthew, a bhí sa 6ú áit, Charlie, A.J., Richard agus Mike) an bonn cré-umha. Bhain foireann na gcailíní, Sinsir (Sadhbh Ní G, Juliet, Lily, Lauren, Niamh Nic A agus Niamh Nic) an chéad áit amach sa chomórtas foirne. Chríochanaigh Sally sa 7ú áit i rás Sóisir na gcailíni. Rachaidh na páistí sin ar fad ar aghaidh go craobh Chonnachta a bheidh ar siúl ar an SATHARN seo 22 D.F. sa Mhaihhean, Co. An Longfoirt. Maith sibh! Buíochas speisialta le gach tuiste a thug cabhair ar an lá!
Congratulations to all the children who took part in the Cross Country Athletics at the weekend. For the first time ever, we won an individual gold medal – in the Senior Boys race Oscar came first and the team (Oscar, Matthew, who finished 6th, Charlie, A.J., Richard and Mike) took the bronze medals. The Senior Girls team (Sadhbh Ní G, Juliet, Lily, Lauren, Niamh Nic A and Niamh Nic) won gold in the team competition. Well done to Sally who finished 7th in the Junior girls race and qualified. All of those children have qualified for the Connaught finals in Moyne, Co. Longford next SATURDAY 22nd October. Maith sibh! A special thanks to all the parents who helped out on the day.

Concert/Céilí – “Ceiliúradh na Gaeilge”
Tá Ceolchoirm/Céilí dar teideal “Ceiliúradh na Gaeilge” á reáchtáil ag an scoil in Óstán Raddison ar an Satharn 22 Deireadh Fómhair ó 8.00 pm. Cuirfidh an imeacht seo tús lenár gceiliúradh 25 bliain a cuireadh siar de bharr na paindéime COVID-19. Tá ticéid don imeacht seo SAOR IN AISCE agus cuirfear sólaistí ar fáil. Is féidir ticéid a ordú anseo: https://forms.gle/VvYniXEehFPRHnPj6
The school is hosting a Concert/Céilí entitled “Ceiliúradh na Gaeilge – A Celebration of Irish” in the Raddison Hotel on Saturday 22nd October from 8.00 pm. This event will kick off our 25th Anniversary celebrations which were postponed due to the COVID-19 pandemic. Tickets for this event are FREE and refreshments will be served. Please order tickets here: https://forms.gle/VvYniXEehFPRHnPj6