Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLIITIR 25/10/22

BRISEADH LÁR TÉARMA/MID-TERM & TRICK OR TREAT FOR TEMPLE STREET:
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 28ú Deireadh Fómhair ag an gnáth am i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 7ú Samhain. Ar an 28ú, beidh cead ag na páistí gléasadh i bhfeisteas Oíche Shamhna ach faraor beidh bac ar frapaí ar nós bataí, scuabanna srl.(hatái agus aghaidheann fidil ceadaithe) Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil. Lorgaímid síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street agus CAIRDE. Níl cead bia a roinnt ach tá cead acu ‘treat’ beag a thabhairt leo don lón. Tá cosc ar chnóanna, áfach.
School will close on Friday 28th October at the normal times for the mid-term break, and will re-open on Monday 7th November. On the 28th, the children will be allowed to dress up in Halloween costumes but unfortunately props such as sticks, brushes etc. as well as bulky fancy dress items cannot be used (hats and masks are ok). It is preferable if they can come to school already dressed up. Each year we ask for a small donation (€2-5 per child/€10 MAX per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital and CAIRDE (Disco). Sharing food is not allowed but they are allowed to bring a small ‘treat’ for lunch NO NUTS, HOWEVER.

CRUINNITHE TUISTÍ-MÚINTEOIRÍ/PARENT-TEACHER MEETINGS:
Beidh siad seo ar siúl i rith na seachtaine dar thus 21ú Samhain. Tabhfarfaimid rogha bualadh isteach nó é a dhéanamh thar fón. Is féidr teagmháil a dhéanamh i gcónaí leis an múinteoir ranga tríd ríomhphost, Aladdin, Seesaw (nua) nó tríd glaoch ar ais a lorg tríd an oifig.
These will take place during the week commencing November 21st. We will offer parents a choice between a face-to-face meeting or phone call. The class teacher can always be contacted by email, Aladdin, Seesaw or by seeking a call back through the office.

Seachtain MATA 2022
Míle buíochas le Múinteoir Yvonne agus an foireann ar fad as ucht na himeachtaí Mata a eagrú sa scoil i rith na seachtaine.
Many thanks to Múinteoir Yvonne and all the staff for organising the Maths events in the school during last week.

Tras Tíre/Primary Schools Cross Country
Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh sa Mhaihhean, Co. An Longfoirtseachtaine. Maith sibh! Buíochas speisialta le gach tuiste a thug ann iad!
Congratulations to all the children who took part in the Cross Country Athletics Connaught finals in Moyne, Co. Longford at the weekend. Maith sibh! A special thanks to all the parents who travelled on the day.

Concert/Céilí – “Ceiliúradh na Gaeilge”
Míle buíochas go gach duine a thug tacaíocht don Ceolchoirm/Céilí ar an Satharn. Moladh mór dona páistí a ghlac páirt. Bhí sibh ar fheabhas!
Many thanks to everyone who supported the Concert/Céilí on Saturday. A huge ‘well done’ to all the children who took part. They were great!

JERSEY DAY/NON-UNIFORM DAY – AOINE/FRIDAY 14/10
Míle Buíochas libh ar fad. D’éirigh linn ós cionn €300 a ardú! Comhghairdeas mór le Laura a bhain barr Kilimanjaro amach!
Many thanks for the support for our fundraiser and congratulations to Laura McNulty who made i to the top of Kilimanjaro. Over €300 was raised in the school as well as further online donations. 

OPERATION CHRISTMAS CHILD (TEAM HOPE)
Táimid chun páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo arís i mbliana. Beidh bileog i málaí scoile na bpáistí ar an gCéadaoin. Baileofar iad sa scoil ar an DÉARDAOIN 10ú Samhain – AOINE 11ú Samhain AMHÁIN. Ná cuir isteach roimh sin le bhur dtoil. Níos mó eolas ar www.teamhope.ie .
We are going to participate in the above scheme this year again. See above website for more detail. Leaflets will be in children’s schoolbags before Mid-term. Extra leaflets will be available in the office. We will be accepting boxes on THURSDAY 10th and FRIDAY 11th of November ONLY to facilitate shipment to countries involved. Please do not send them in BEFORE or AFTER these dates! Thank you for your continued generosity to this worthy cause and we encourage parents to visit the website to show the children how much their efforts are appreciated by children less fortunate. It’s really worth the visit!