Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR MEITHEAMH 20, 2019

LÁ GNÍOMHACHTAÍ/SPÓIRT – ACTIVITIES/SPORTS DAY
Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Samantha agus Rang 6 agus don fhoireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn.

We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Samantha and Rang 6 as well as the staff for all their work and to all who helped on the day.

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS
Beidh na tuairiscí scoile sa phost  a gcur sa phost inniu (Déardaoin) agus amárach (Aoine)

School reports are being posted to all families today (Thursday) and tomorrow (Friday)

CUMANN NA MBUNSCOL-FAIR PLAY AWARD
Cé nár éirigh linn dul níos faide ná na réamhbabhtaí peile i mbliana, is léir go ndearna imreoirí na scoile agus na múinteoirí i bhfeighil impreisiún ar na scoileanna eile. Roghnaíodh an scoil mar Bhuateoir Gradam Cothrom na Féinne! Maith sibh M. Lynne, M. Laura Ann agus na páistí ar fad!

Although we did not progress beyond the preliminary rounds in the football competitions this year, it is clear that the children and teachers impressed the other schools to such an extent that the school was chosen as a Fair Play Award winner! Well done to M. Lynne, M. Laura Ann and all of the children.

CAMPA SAMHRAIDH 2019
Cuir foirmeacha& airgead ar ais faoin AOINE seo 21ú Meitheamh le bhur dtoil.

ALL Forms to be returned no later than this FRIDAY 21st JUNE (with payment if possible) please. 

LEABHAIR SCOILE
Cuir aon leabhar ar chíos agus/nó Leabhair Léitheoireachta (PMs) atá agaibh ar ais chuig an scoil le do thoil.

Please return any book rental items and/or Shared Reading books (PMS) to the school this week.

LÉAMH/READING
Bí ag léamh don samhradh ag http://www.librariesireland.ie/summer-stars/ 

Join the 2018 Summer Stars reading adventure at your local library this summer! 

IMEACHTAÍ AG TEACHT SUAS/FORTHCOMING EVENTS FOR YOUR DIARY:
Máirt 25ú Meitheamh/Tuesday 25th June:  

  • RANG 6 – Cóisir Fágála @ 7.i.n/ Rang 6 –  Graduation Evening, 7pm.

Céadaoin 26ú Meitheamh/Wednesday 26th June:  

  • Díolachán/ Malartú éidí scoile, 1 pm – 3 pm sa halla./School uniform sale/swap, 1 pm to 3 pm in the school hall.
  • Cruinniú CAIRDE ag a 8 i.n. sa scoil. Fáilte roimh cách./ CAIRDE meeting at 8p.m. in the school. All welcome

Aoine 28ú Meitheamh/Friday 28th June: 

  • Scoil ag dúnadh ag 12.00 –laethanta saoire Samhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an DÉARDAOIN 29ú Lúnasa 2019./School closes for Summer Holidays at 12pm./ The opening day for the new school year will be THURSDAY August 29th 2019 at 8.50 a.m. 

Luain 1ú – Céadaoin 3ú Iúil/Monday 1st to Wednesday 3rd July. 

  • CAMPA SAMHRAIDH – Summer Camp