Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR BEALTAINE 22, 2019

CÓINEARTÚ/CONFIRMATION
Guímis gach ráth ar na páistí ó Rang 6 agus múinteoir Samantha atá ag ullmhú go dian don Chóineartú a bheidh ar siúl an Aoine seo, 24ú Bealtaine ag 11:30r.n. san ArdEaglais.  Tá fáilte roimh cách chuig an ócáid speisialta seo.  Beidh páistí ó R2-R5 sa chór (culaith scoile le bhur dtoil).
We wish every blessing to Rang 6 and múinteoir Samantha who have been busily preparing for Confirmation this Friday, 24th May at 11.30am in the Cathedral.  Everyone is welcome to attend this special occasion. The children from R2-R5 will be singing in the choir, please wear the normal uniform.

MEASTÓIREACHT CURACLAIM/ENGLISH CURRICULUM EVALUATION REPORT
Tá tuairisc na cigireachta ar an Meastóireacht Curaclaim a rinneadh le déanaí ar theagasc agus ar fhoghlaim an Bhéarla sa scoil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais: https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Curriculum-Evaluations-in-Primary-Schools/20044I_CEM_10061_20190201.pdf
The Inspectorate’s Curriculum Evaluation of the teaching and learning of English in the school has been published on the Department of Education website: https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Curriculum-Evaluations-in-Primary-Schools/20044I_CEM_10061_20190201.pdf

COMHGHAIRDEAS !
Comhghairdeas le Charlie Mac, R4,  a bhuaigh duais i gcomórtas The Model le déanaí (turas agus ceardlann don rang) agus a fuair a dhuais ón Taoiseach ar an Domhnach ag an gComóradh Náisiúnta don Ghorta Mór. Maith sibh Dara agus Ciara , R5, a chuidigh leis an Taoiseach crann a chur agus plaic chomórtha a nochtadh ar an lá.
Congratulations to Charlie Mac, R4, who won a prize in a competition organised by The Model (a trip and workshop for the class) and received his award from the Taoiseach on Sunday at the National Famine Commemoration. Well done also to Dara and Ciara, R5, who helped the Taoiseach plant a tree and unveil a commemorative plaque on the day.

CAIRDE-FEARAIS DON CHLÓS/SCHOOLYARD EQUIPMENT
Táimid fós ag cur le trealamh an chlóis leis an €2000 a bhailigh CAIRDE don leabhar cócaireachta. Míle buíochas le Múinteoir Katríona agus le Aiden & Adam i Rang 6.
Work continues on the purchasing of  playground equipment thanks to the €2000 raised by the CAIRDE cookbook. Many thanks to Múinteoir Katríona and to Aiden and Adam in Rang 6.

GRIANGHRAFANNA MEMORY LANE PHOTOGRAPHS
Baileofar iad seo ar an Aoine, mar sin glacfaidh an scoil le hordaithe go dtí amárach (Déardaoin) nó  is féidir iad a ordú ar-líne díreach leo.
The orders for photos will be collected on Friday, send in any remaining orders tomorrow (or order online directly with Memory Lane)

Laethanta Dúnta/School Closure Dates
Beidh an scoil dúnta ar an Luan 3 Meitheamh (Saoire Poiblí) agus Dé Máirt 4ú, mar atá sa bhféilire scoile reatha. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 28ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an DÉARDAOIN 29ú Lúnasa 2019.Cnag anseo – féilire don bhliain nua.
The school will be closed for the Public Holiday on Monday 3rd June as well as Tuedsay 4th as per current year calendar. School closes for Summer Holidays at 12pm on FRIDAY June 28th. The opening day for the new school year will be THURSDAY August 29th 2019 at 8.50 a.m. Click here for the new school year calendar.

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN:             IE67ULSB98626052804007
BIC:                ULSBIE2D