Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR Deire Fómhair 22, 2019

CRAOBH Snámha CHNONNACHTA/Connacht SWIMMING CHAMPIONSHIPS
Comhghairdeas freisin le Saoirse Nic D a fuair am tapaidh go leor chun dul ar aghaidh freisin go dtí an chraobh náisiúnta!
(See last newsletter) Congratulations also to Saoirse Nic D whose time was fast enough for her to qualify for the national finals!

CRUINNITHE TUISTÍ-MÚINTEOIRÍ/PARENT-TEACHER MEETINGS:
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 20ú & Déardaoin 21ú Samhain. Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí amach i ndiaidh an sos lár-téarma. Má tá lá faoi leith níos fearr duit, cuir é sin in iúl dúinn faoin AOINE 25ú Deire Fómhair.
These will take place on Wednesday 20th & Thursday 21st November 2019. A timetable and more details will be sent out following the mid-term break. If one date suits better than the other, please let us know by FRIDAY 25th October as calendar cannot be changed after this date. GRMA!

RANGANNA GAEILGE:
Thosaigh Ranganna Gaeilge le haghaidh tuismitheoirí (6 seachtain) ar an gCéadaoin 16/10/19. Ar siúl ó 7.30-8.30 sa scoil gach Céadaoin (seachas 30/10) go dtí an 27/11/19. Má tá suim agat iontu, cuir d’ainm ar aghaidh chuig Muireann san oifig. Féach freisin http://irishforparents.ie/
Irish classes for parents started last Wednesday, 16th October. Taking place from 7.30 – 8.30pm each Wednesday (none on 30/10) until 27th November. The main topics to be covered will be conversational Irish for the home and helping with homework! If interested, please let Muireann know. See also http://irishforparents.ie/ for some excellent learning resources.

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break & Trick or Treat for Temple Street/Torthaí, Cluichí agus Aghaideanna Fidil!/Fruit, Games and Masks!:
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine seo 25ú Deireadh Fómhair ag 2.30 i.n i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 4ú Samhain. Ar an 25ú, beidh cead ag na páistí cluichí boird a thabhairt leo ar scoil, agus síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street. Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil. Beidh cead acu freisin aghaidh fidil, éadaí Samhna agus torthaí a thabhairt leo. Tá cosc ar chnóanna, áfach. Dioscó CAIRDE ar siúl ar an lá sin freisin.
School will close on Friday 25th October at 2.30pm for the mid-term break. It will re-open on Monday 4th November @ 8.50 a.m. On Friday 25th the children will be allowed to bring board games to school and a small donation (per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital. They are allowed to wear Halloween masks and costumes and bring fruit etc. with them. No nuts, however. It is preferable if they can come to school already dressed up, if possible. Cairde will run the annual Halloween discos on that day also.

R4 & R5-SNÁMH:
Mar eolas, beidh ranganna snámha ag tosú ar an Mháirt 5ú Samhain ar feadh 6 seachtain do ranganna 4 & 5, an lá ina dhiaidh dúinn teacht ar ais ón mbriseadh Lár-Téarma.
Please note that swimming will commence for Rang 4 & 5 on Tuesday 5th November, the day after we return from Mid-Term break. Please check bags for note, and ensure children have all gear with them on the Tuesday morning. Some of you have paid online/cash already, thank you . Please submit any outstanding signed forms and money by Friday 25th Oct. Thank you.

FAR EAST MAGAZINE:
Má tá suim agat síntiús a thabhairt don irisleabhar “Far East”, cuir €10 chun na scoile. Is iad na Columban Missionaries a eisíonn é chun cabhrú leo a gcuid oibre a chur i gcrích i dtíortha thar lear. Ba mhór acu do chuid tacaíochta.
If anybody is interested in subscribing to the “Far East” magazine for the coming year, please send in €10 in an envelope (yearly subscription fee) with your name on it and clearly marked “FAR EAST”. This magazine is produced by the Columban Missionaries who strive to provide basic needs in health, education and housing in countries that suffer from serious poverty, political unrest and severe climate changes. Your support through purchasing a yearly subscription (at just €10 per year) to the magazine is greatly appreciated. We have not had a great response in recent years, so if you feel you are able to support, it is much appreciated.