Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

IMEACHTAÍ i nGAEILGE/UPCOMING IRISH EVENTS

Tobshlua Gaeilge ag Shake Dog agus an Omniplex i Sligeach an 18 Deireadh Fómhair 2019 ag 6.30 p.m. Cuirtear fáilte roimh chách atá ag iarraidh beagán Gaeilge a labhairt. Flash-mob Gaeilge at Shake Dog and the Cinema Omniplex in Sligo on the 18th October 2019 at 6.30 p.m.  Everyone is welcome who wants to speak a little bit of Irish.

 Grúpa Comhrá i gCafé Ósta, Sligeach gach Aoine ó 5.30 go 7.00. Imeacht saor in aisce, comhrá neamhfhoirmiúil (cúpla focal) Conversation Group in Ósta Café Sligo every Friday from   5.30 to   7.00. Free event, just an informal chat (with a cúpla focal)

Fred Finn (Grúpa Comhrá) Ciorcal Chomhrá – gach Satharn ó 10.30 go 11.30 ag Gaelscoil Chnoc na Ré / Naomh. CLG Mhuire, Sligeach. Fáilte roimh chách – Imeacht saor in aisce. Fred Finn (Conversation Group) Ciorcal Chomhrá – every Saturday from 10.30 to 11.30 at Gaelscoil Chnoc na Ré/St. Marys GAA, Sligo. Everyone welcome – Free event.

 Club na nÓg á reáchtáil ag Cumann na bhFiann gach Déardaoin ag tosú an 19 Meán Fómhair 2019. Tionscadal Óige The Crib, Paráid Rockwell, Sligeach ó 7.00 p.m. go dtí 8.30 p.m. don aoisghrúpa 10 go 18 mbliana (Rang 4 go 6ú Bhliain Meánscoile) Déan teagmháil le Devin 086 – 2499111. Youth Club run by Cumann na bhFiann in the Crib on Thursday nights commencing the 19th September 2019.  The Crib Youth Project, Rockwell Parade, Sligo from 7.00 p.m. to 8.30 p.m. for age group 10 to 18 year (Rang 4 to 6th Year) Contact Devin 086 – 2499111.

Éigse Chluainín, Cluainín ó 25 – 28 Deireadh Fómhair. Féile Ghaeilge. Go leor imeachtaí do dhaoine fásta agus do leanaí. Tuilleadh eolais ar https://glenscentre.ticketsolve.com/shows. Éigse Chluainín Event, Manorhamilton from 25th – 28th October. Irish language festival. Lots of events for adults and children. More information on https://glenscentre.ticketsolve.com/shows

Céilí na nÓg ar an 10 Samhain 2019 ó 4.00 p.m. go 6.00 p.m. in Aonad Loch Gile, Coláiste na Trócaire, Sligeach. Seo céilí spraíúil trí Ghaeilge atá oscailte do gach duine ó chainteoirí líofa go daoine a bhfuil cúpla focal acu. Fáilte roimh chách, imeacht saor in aisce. Céilí na nÓg on the 10th November 2019 from 4.00 p.m. to 6.00 p.m. in Aonad Loch Gile, Mercy College Sligo.  This is a fun céilí through Irish open to everyone from fluent speakers to people with a few words. Every welcome Free event.