Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR EANÁIR 25, 2019

CURRICULUM EVALUATION – ENGLISH:

Beidh cigirí ón Roinn sa scoil ar an Mháirt agus ar an gCéadaoin seo chugainn ag feachaint ar mhúineadh an Bhéarla sa scoil. Beidh siad ag tabhairt cuairt ar gach rang thar an dá lá.
Departmental inspectors will visit the school on Tuesday and Wednesday next to look at the teaching of English, and will visit every class over the two days.

Aifreann  do Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha/Mass for Catholic Schools Week:
Beidh páistí ó R2 – R6 ag freastal ar Aifreann san Ardeaglais an Deardaoin seo, an 31 Eanáir ag 10.30 rn. Tá fáilte roimh tuismitheoirí, gaolta srl. a bheith i láthair. Déanfar maoirseacht ar leanaí nach bhfreastláionn ar Aifreann, mar a chuirfear in iúl dúinn, sa scoil.

Children from R2 – R6 will attend mass in the Cathedral this Thursday 31st Jan at 10.30am.  All parents, relatives etc. are also welcome to attend.  Children who do not attend school mass, as notified to us, will be supervised at school.

La Oscailte & Clárúcháin /OPEN DAY & ENROLMENT 2019
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin sa scoil um thráthnóna ar an Satharn 9ú Feabhra ó 1:30 – 3:00. Má tá aithne agat ar éinne go bhfuil suim acu a bpáiste a chlárú, abair leo teacht ansin nó glaoch a chur ar an scoil. Freisin, déan cinnte go bhfuil do fhoirmeacha líonta amach agus curtha ar ais chuig oifig na scoile má tá páiste(í) agat le clárú i 2020, 2021, 2022 nó 2023.  Tabhair faoi deara nach do naíonáin nua amháin an clárúcháin agus go nglactar le páistí i ranganna eile freisin.
Enrolment and Open Day for the school will take place on Saturday 9th February from 1.30 – 3.00p.m. for parents and their children who wish to enrol in the Gaelscoil for the coming years.  If you know anyone interested in enrolling their child please ask them to come along or contact the school, as lists are increasing rapidly.  Also, can you please ensure that you have completed and returned to the office your own form if YOU have a child/children to be enrolled in the years 2020, 2021, 2022 & 2023.  Forms are available in office.  Please note, that enrolment is not just for junior infants and that the school has limited spaces in the older classes too if anyone is interested.