Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA/NOTE 30/05/23

AIMSIR/WEATHER
Le linn an aimsir te atá ann faoi láthair, tá sé inmholta uachtar gréine a chur ar na páistí sula dtagann siad ar scoil, nó má tá siad aibí go leor, é sin a dhéanamh iad féin. Ceadaítear brístí gearra (gorm/dubh/dorcha srl.) do chách chomh maith le léine bán póló na scoile (gan t-léinte ná geansaithe peile le do thoil). Má tá geansaí nó barr culaith spóirt á thabhairt leo, cinntigh le do thoil go bhfuil ainm an pháiste marcáilte go soiléir air mar is mó an deis é san aimsir seo iad a bhaint agus iad a fhágáil lasmuigh. Moltar freisin deochanna breise nó buidéal gur féidir a athlíonadh ó sconna na scoile. GRMA!
During the current hot weather, it is advisable to apply sun cream before the children come to school, or if they are old enough, to do so themselves. Shorts (blue/black/dark etc,) are permitted for all as well as the white school polo shirt (no t-shirts nor football jerseys please). If bringing a jumper or tracksuit top, please ensure that the child’s name is clearly marked on it as the opportunity to take it off and leave it outside is greater.  Extra drinks or a bottle that can be refilled from school tap also advised. GRMA!

BARR REATHA/TRACKSUIT TOP
Mar gheall ar dheacrachtaí soláthair, ní mór dúinn barr an chulaith reatha atá in úsáid faoi láthair a athrú go dtí geansaí glas le muineál cruinn a bheidh níos saoire ná an ceann reatha. Tosóidh an t-athrú seo leis na Naíonáin Shóisearacha atá ag teacht isteach agus ní gá go n-athródh ranganna eile go dtí go mbeidh barr nua ag teastáil nó má bhíonn gá leis. Is iad Jako na soláthraithe agus tá siad ag glacadh le horduithe anois.
Due to difficulties with sourcing supplies, we need to change the track suit top currently in use to a round neck, crested green sweatshirt which will also be less expensive than the current top. This change will start with incoming Junior Infants and there is no requirement for other classes to change until or if a new top is required. Jako are the suppliers and are taking orders now.