Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

CAIRDE-NUACHTLITIR/NEWSLETTER 7/11/22

Bhí céad chruinniú Cairde na bliana againn ar 20 Deire Fómhair 2022 agus chabhraigh gach duine a bhí i láthair clár imeachtaí spraíúla iontacha a chur le chéile do na páistí agus do thuismitheoirí don bhliain. Seo a leanas ár bpleananna don mhí romhainn:
We had our first Cairde meeting of the year on 20 0ctober 2022 and all present came up with great fun activities for children and parents for the year. 
The following is our plan for the coming weeks: 

1. Dioscó Oíche Shamhna-Halloween Disco
Dioscó Oíche Shamhna do gach rang sa scoil ar an Aoine 28ú Deireadh Fómhair. Ócáid iontach do chách agus buíochas do na tuismitheoirí ar fad a thug cúnamh deonach.

Halloween disco for all classes in the school on Friday 28th of October. A really great event for all and thanks to all the parents who volunteered to help out. 

2. Oíche shóisialta-Social night 11/11
Oíche shóisialta do na tuismitheoirí go léir ar an Aoine 11 Samhain ag 8.00 sa GLASSHOUSE, Sligeach. Is cruinniú neamhfhoirmiúil é seo chun deoch agus comhrá a bheith againn. Fáilte roimh chách agus is bealach iontach é do thuismitheoirí nua aithne a chur ar a chéile.

Social night for all parents on Friday 11 November at 8.00 at the Glasshouse Sligo . This is an informal gathering to have a drink and chat. All welcome and it is a great way for newer parents to get to know each other. 

3. Siúlóid shóisialta-Social walk 20/11
Siúlóid shóisialta do theaghlaigh ag Eas Ghleann an Chairthe ar an Domhnach 20 Samhain ag 2.00 pm . (ag brath ar an aimsir) Tabhair leat picnic nó faigh caife ón teaSHED le haghaidh cupa agus comhrá ina dhiaidh sin agus is féidir le páistí an clós súgartha a úsáid.

Social walk for families parents and children at Glencar Waterfall on Sunday 20th November at 2.00 pm (weather dependant). Bring a picnic (or get a coffee from the teaSHED) for a cuppa and chat afterwards and children can use the playground. 

4. CCB Cairde-AGM 23/11
Cruinniú eile Cairde agus CCB Dé Céadaoin 23 Samhain ag 8.00 pm. Tá fáilte roimh chách.

Next Cairde meeting and AGM Wednesday 23 November at 8.00 pm. Everyone welcome.