Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Cairde : October/Deireadh Fómhair, 2018

 Tiomsú Airgid um Nollaig do Gaelscoil Chnoc na Ré / Christmas Fundraiser for Gaelscoil Chnoc na Ré
Tá Cairde ag pleanáil leabhar oideas a tháirgeadh don Nollaig chun maoiniú a fháil le haghaidh trealamh súgartha. Tugaimid cuireadh duit d’oidis teaghlaigh is fearr leat a chur isteach chuig do mhúinteoir ranga nó chuig gaelscoilcookbook@gmail.com faoin Déardaoin 25 Deireadh Fómhair. Táimid ag iarraidh ar gach rang oidis a chur isteach bunaithe ar na catagóirí thíos. Ba mhór again an oiread oidis sláintiúla agus is féidir.

Roghnóimid oidis ar bhonn randamach agus cuirfimid san áireamh iad gan ainm. Ag súil go mór le do chuid smaointe a fheiceáil! Go raibh míle maith agaibh!

Naíonáin Shóisir  – Brioscaí/cácaí/borróga    Naíonáin Shinsir  – Muifíní sláintiúla
Rang 1 – Rogha na Nollag                     Rang 2 – Milseoga
Rang2, Rang3 – Dinnéir éasca                 Rang 3 – Réamhchúrsaí
Rang 4 – Aráin & Scónaí                      Rang 5 – Príomhchúrsaí
Rang 6 – Roghanna veigeatóracha

Hi parents,
Cairde is planning on producing a recipe book for Christmas to fundraise for playground equipment.  We invite you to submit your favourite family recipes to your class teacher or to gaelscoilcookbook@gmail.com  by  Thursday 25th October.  We are asking each class to submit recipes based on the categories below.  We encourage as many healthy recipes as possible.

We will randomly select recipes and they will be included anonymously.  Looking forward to seeing all your submissions!   Many thanks!  Here’s to a great success.

Naíonáin Shóisir  –Cookies/cakes/buns                 Naíonáin Shinsir  – Healthy Muffins
Rang 1 –Festive Favourites (Christmas)                Rang 2 –Desserts
Rang2,Rang3 –Easy weekday dinners                     Rang 3 –Starters
Rang 4 – Breads & Scones                                       Rang 5 –Main Courses
Rang 6 – Vegetarian options

Dioscó na Samhna

Beidh Dioscó na Samhna ar siúl mar is gnáth i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine seo chugainn, 26ú Deireadh Fómhair. Is féidir leis na páistí gléasadh suas más mian leo.
 Tá sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas:
 Dioscó 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Dioscó 2: 13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3

Dioscó 3: 14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6
Táille: Páiste amháin €2 / max €5 per clan                   

 Is imeacht é seo egaraithe ag Cairde ach go háirithe ag na tuistí ó Rang 5. Mar is gnáth, tá thart ar 30 tuistí (ó rang ar bith) ag teastáil go géar uainn chun cabhrú ar an lá le maoirseacht. Beidh ar thuistí a bheith sna háiteanna seo a leanas:
        –  réiteach Chlub Naomh Mhuire (ó 12 pm)

 • i gClub Naomh Mhuire féin
 • sa halla ag tús agus ag deireadh gach dioscó
 • ag barr an staighre chun páistí a choinneáil isteach
 • ag bun an staighre (chun airgead a bhailiú ó na páistí)
 • taobh amuigh den halla tar éis gach dioscó
 • ag geata na scoile tar éis gach dioscó
 • glantachán

 Bí i dteagmháil linn ag an ríomhphost thíos gan mhoill le rá cén dioscó is fearr a oireann duit ó thaobh cabhrú de: mcdaniel_deirdre@yahoo.ie Nó seol téacs le d’ainm agus am a oireann duit chuig 0860380060

Hallowe’en Disco

Our usual Hallowe’en Disco will take place again this year on Friday 26th October. Children wear/bring costumes in that day for the disco if they so wish.
This year, we’ll be running three discos back to back, as follows:
Disco 1:  12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Disco 2:  13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3
Disco 3:  14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6
A donation of €2 per child max €5 per family is requested

This event is organised by Cairde, in particular the parents of Rang 5. We need around 30 parent volunteers (from any class) to cover supervision in the following areas:
       to set up St. Mary’s (12 pm onwards)

 • in St. Mary’s itself during all discos
 • in the hall where children are leaving/getting their bags
 • at the top of the stairs to prevent children going downstairs
 • at the foot of the stairs to collect money from children
 • outside the hall/in the yard after each disco
 • at the school entrance/gate after each disco
 • for the cleanup afterwards

Time slots are 12.00-1.15, 1.15 -2.30 and 2.30-3.45.

We have a short time left to get volunteers so please contact us as soon as possible with your name and where/when you can help: mcdaniel_deirdre@yahoo.ie or send a text with your name and the timeslot you are available to 0860380060