Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA/NOTE 4/5/2020

A thuismitheoirí, a chairde, 

Tá súil agam go bhfuil gach éinne ag coinneáil slán sábháilte agus in ann taitneamh a bhaint as an aimsir mhaith. 

Tá an obair scoile molta do gach rang ar fáil anois ar ALADDIN CONNECT faoin rannóg OBAIR BHAILE agus ar an suíomh idirlín ag http://ww2.cnocnare.net/fsb20aib/. Agus sibh ag seoladh obair/Pictiúirí srl ar ais, is fear Aladdin a úsáid le bhur dtoil seachas  scoil@cnocnare.net. Tabhair faoi deara go bhfreagróidh múinteoirí éagsúla ag amanna éagsúla mar gheall ar a gcúinsí áirithe féin, ní gá go dtarlóidh seo laistigh de ghnáthuaireanta scoile. Tá cúpla ag http://ww2.cnocnare.net/fsb20aib/ a d’fhéadfadh a bheith cabhrach daoibh sa bhaile agus tá siad ar fáil ar an súíomh freisin. Tá 3 lá obair scoile molta, maraon le himeachtaí difriúla don Mháirt, sonraithe thíos. 

Mar is eol daoibh, fógráiodh ar an Aoine nach mbeadh scoileanna ag oscailt arís go dtí Meán Fómhair. Beidh ar an mBord agus an fhoireann é seo a phlé amach anseo ach bígí cinnte de go mbeimid ag cuidiú libh le deiseanna foghlama go leanúnach go deireadh na scolbhliana. Má theastaíonn aon chabhair nó tacaíocht uait d’aon sórt déan teagmháil liom.

 Bígí cúramach agus fanaigí slán, Múinteoir Mícheál

 I hope everyone is keeping safe and able to enjoy the good weather.

The recommended school work for each class is now available on ALADDIN CONNECT under the HOMEWORK section and on the website here: at http://ww2.cnocnare.net/fsb20aib/ . When returning work / pictures etc, please use Aladdin instead of scoil@cnocnare.net where possible. Please note that different teachers will reply at different times due to their own particular circumstances, not necessarily within normal school hours. See http://ww2.cnocnare.net/fsb20aib/ also for a few leaflets that may be of use to you at home. 3 days of suggested formal school work has been prepared, as well as some fun events for Tuesday, which are detailed below.

As you know, it was announced on Friday that schools would not be reopening until September. The Board and staff will need to discuss this but please be assured that we will continue to assist you with ongoing learning opportunities for the children until the end of the school year. If you need any help or support of any kind please contact me.

Please take care and stay safe, Múinteoir Mícheál

———————————————————-

DÉ MÁIRT – LÁ SPRAOI!

Tá cúpla rogha agaibh (some suggestions)

 (1) Coinnigh ag obair ar gníomh dheas a bhí ar siúl agat i rith na seachtaine seo caite

Continue with some activity from last week that you didn’t finish – art, story, project etc.

 (2) Léim ar aghaidh – rud ón 3 lá eile a roghnú chun tús maith a chur leo

Make a head start on something from this week’s work!

 (3) Trath na gCeist & Puzail ar shuíomh na scoile

Ireland Quiz and fun school-related puzzles on the school website See www.cnocnare.net  @ 9a.m.

 4) Comórtais Ealaíne – Art competitions @ https://drawourheroes.ie/ & https://www.itsligo.ie/artcompetition/

(5) Ióga! Déan an féilieacháin agus seol fís/grianghraf ar ais chugainn

Yoga – do the Butterfly and send us a video/photo of your effort! https://rtejr.rte.ie/rtejr-blog/yoga/2016/05/twigin-yoga-episode-4-an-feileacan/

(6) Peigín Leiitir Mór- múin don chlann é agus déan físeán!

Teach it to your family and make a video/TikTok