Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Socraithe/Arrangements don 21/12 @ 12 noon

Críochnóidh an scoil amárach, ag 12, dona laethanta saoire. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:

  • Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
  • Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
  • Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
  • Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
  • Fágfaidh ranganna 1 – 6 ag 12.

School will finish tomorrow, at 12, for the Christmas holidays. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

  • We strongly encourage as many as possible to walk home.
  • No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
  • We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
  • Naíonaín will leave at 11.50
  • Ranganna 1 – 6 will leave at 12.

Nollaig Shona!
Múinteoir Mícheál