Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
See updated calendar HERE

(1) Beidh an scoil dúnta ar an Luain seo chugainn 6ú Feabhra (Saoire Poiblí)
The school will be closed next Monday, February 6th (Public Holiday)

(2) Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 13ú-17ú Feabhra don bhriseadh lár téarma. Dúnfaidh an scoil ag 2.20 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 10ú Feabhra.
School will be closed for the week 13th – 17th February inclusive, for the mid-term break. School will finish at 2.20pm as normal on Friday 10th February.

(3) Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an DÉARDAOIN 16ú MÁRTA 2023. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin agus ar an AOINE 17ú (lá le Pádraig)
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on THURSDAY 16th MARCH. The school will be closed on that day and also on FRIDAY 17th (St. Patrick’s Day)