Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir 1- Deireadh Fómhair 2015

Lúthchleasaíocht Trastíre/Cross Country Athletics:
PrintÁdh mór lena páistí a bheidh ag rith ar son na scoile i gcraobh Chonnachta ar an Satharn seo 18ú D.F. Buíochas mór le Oates Breheny group a d’urraigh bibí nua don scoil.
Good luck to the children representing the school in the Connacht finals this Saturday 18th Oct. Many thanks to Oates Breheny Group who have sponsored new running bibs for the school!

 

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break & Trick or Treat for Temple Street/Torthaí, Cluichí agus Aghaideanna Fidil!/Fruit, Games and Masks!
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 23ú Deireadh Fómhair ag 2.30 i.n i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 2ú Samhain.  Ar an 23ú, beidh cead ag na páistí cluichí boird a thabhairt leo ar scoil, agus síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street.  Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil.  Beidh cead acu freisin aghaidh fidil, éadaí Samhna agus torthaí a thabhairt leo. Tá cosc ar chnóanna, áfach.  Beidh na sonraí maidir le dioscó na bpáistí, eagraithe ag Cairde, ag teacht go luath.
School will close on Friday 23rd October at 2.30pm for the mid-term break.  It will re-open on Monday 2nd November @ 8.50 a.m. On Friday 23rd the children will be allowed to bring board games to school and a small donation (per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital.  They are allowed to wear Halloween masks and costumes and bring fruit etc. with them.  No nuts, however.  It is preferable if they can come to school already dressed up, if possible.  Details from Cairde for the discos on Friday 23rd, will  be issued shortly.

Snámh RANG 3 & RANG 6 AMHÁIN /Swimming RANG 3 & RANG 6 ONLY.
Beidh ranganna snámha ag tosú ar an Mháirt 3ú Samhain ar feadh 6 seachtain do ranganna 3 & 6. 
Swimming will commence for Rang 3 & 6 on Tuesday 3rd  November, the day after we return from Mid-Term break.