Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Cairde : October/Deireadh Fómhair 20, 2015

Dioscó na Samhna
Beidh Dioscó na Samhna ar siúl mar is gnáth i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine seo, 23ú Deireadh Fómhair. Is féidir leis na páistí gléasadh suas más mian leo.
Míle buíochas le Richard Kelly ó SuperValu, Baile an Mhóta, atá chun urraíocht a dhéanamh ar shóláistí do na páistí an lá sin.

Tá sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas:

Dioscó 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Dioscó 2: 13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3

Dioscó 3: 14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6
 
Táille: Páiste amháin €2 / max €5 per clann
 
Is imeacht é seo egaraithe ag Cairde ach go háirithe ag na tuistí ó Ranganna na Naíonán Shóisir agus Rang 2. Mar is gnáth, tá thart ar 30 tuistí ag teastáil go géar uainn chun cabhrú ar an lá le maoirseacht. Beidh ar thuistí a bheith sna háiteanna seo a leanas:

 • réiteach Chlub Naomh Mhuire (ó 12 pm)
 • i gClub Naomh Mhuire féin
 • sa halla ag tús agus ag deireadh gach dioscó
 • ag barr an staighre chun páistí a choinneáil isteach
 • ag bun an staighre (chun airgead a bhailiú ó na páistí)
 • taobh amuigh den halla tar éis gach dioscó
 • ag geata na scoile tar éis gach dioscó
 • glantachán

Bí i dteagmháil linn ag an ríomhphost thíos gan mhoill le rá cén dioscó is fearr a oireann duit ó thaobh cabhrú de: olwyndevins@googlemail.com

Hallowe’en Disco
Our usual Hallowe’en Disco will take place again this year on Friday 23rd October. Children wear/bring costumes in that day for the disco if they so wish.
Many thanks to Richard Kelly of SuperValu Ballymote who will be sponsoring the treats/drinks for the event this year.

This year, we’ll be running three discos back to back, as follows:
Disco 1:  12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Disco 2:  13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3
Disco 3:  14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6

A donation of €2 per child max €5 per family is requested

This event is organised by Cairde, in particular the parents from  of Junior Infants and Rang 2. We need around 30 parent volunteers to cover supervision in the following areas:

 • to set up St. Mary’s (12 pm onwards)
 • in St. Mary’s itself during all discos
 • in the hall where children are leaving/getting their bags
 • at the top of the stairs to prevent children going downstairs
 • at the foot of the stairs to collect money from children
 • outside the hall/in the yard after each disco
 • at the school entrance/gate after each disco
 • for the cleanup afterwards

We have a short time left to get volunteers so please contact us as soon as possible with your name and where/when you can help: olwyndevins@googlemail.com