Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Aib. 18, 2016

Céad Chomaoineach/First Communion
Comhghairdeas le Rang 2 a fuair an Chéad Chomaoin Naofa inné.
Buíochas do na daoine seo a leanas:

 • Múinteoir Fiona agus na páistí féin,
 • an Canónach Tom & Athair Declan
 • na tuismitheoirí ar fad a chuidigh leo ullmhú don, go háirithe an Coiste ‘Do This in Memory of Me’.
 • an cór agus na ceoltóirí, bhí sibh ar fheabhas.
 • Muireann, Síle, M. Gráinne, M. Herta agus foireann iomlán na scoile,
 • Cairde, go háirithe Aodhmar agus na tuismitheoirí a d’eagraigh cóisir do na páistí i ndiaidh an Aifrinn agus a chabhraigh linn.  Buíochas fresin daoibh a d’fhág bia don chóisir.

Congratulations to Rang 2 who made their First Holy Communion yesterday. A big thank you to:

 • Múinteoir Fiona and the children themselves,
 • Canon Tom & Fr. Declan
 • the parents, who helped the children prepare for the day, especially the committee of the ‘Do This in Memory of Me’ programme.
 • the choir and musicians, you were all excellent.
 • Muireann, Mtr. Gráinne, Síle, Mtr. Herta and all school staff
 • Cairde, especially Aodhmar and the parents who organised the party after the mass and helped out.  Also anyone who left food in for the party.  The parents & children from R2 thank you all sincerely for a wonderful party.

Gach bliain, molaimíd do na páistí ó R2 & R6 airgid a thabhairt do “Ospís an Iarthuaiscirt” (R6) agus “St. Johns Hospital Patient Comfort Fund” (R2).  Beidh an t-airgead á bhailiú ó Rang 2 go dtí an Aoine seo 22ú Aibreáin.  Míle buíochas!
Every year, we encourage the children from the Communion and Confirmation classes to make a donation to North West Hospice (R6) and “St. John’s Hospital Comfort Patient Fund” (R2).  The children themselves decided this year that is the charity they would like to donate to!  Donations will be accepted from R2 (anonymously if preferred) up to Friday 22nd April.  Míle Buíochas!

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates:
Dúnfaidh an scoil ón Luan 2ú Bealtaine go dtí an Aoine 6ú i gcóir Saoire Poiblí agus lár téarma.
Tá a fhios ag na tiománaithe bus faoina socraithe seo.
The school will be closed from Monday 2nd May to Friday 6th May 2016, inclusive, for bank holiday and Mid-Term as per calendar.  Bus drivers will be made aware of the arrangements.

NB MEABHRÁN -PARÁID/1916 RISING PARADE
Tar eís dúinn duais a bhaint amach i bparáid Lá Fhéile Pádraig i mbliana, tá iarrtha ag Comhairle Chontae Shligigh ar an scoil páirt a ghlacadh ina paráid feín mar chomóradh ar 1916 (ó Bhóthar an Phiarsaigh go Sráid na Cé ar an Domhnach seo, 24 Aibreán, c. 11:30 – 12.30 Sean éadaí ón aois sin arís a bheidh i gceist agus tá na frapaí a d’úsáideamar cheana againn go fóill. Seol an fhoirm ar ais chugainn faoin Mháirt 19ú le do thoil,nó seol rphost chuig scoil@cnocnare.net
Following our success in the St. Patrick’s Day parade this year, Sligo County Council have asked the school to take part in the commemoration parade from Pearse Road to Quay Street this Sunday April 24th(approx. 11.30 am – 12.30) Costume as before and we have kept the props etc. to use again. Please return forms by tomorrow Tuesday 19th or email Office on scoil@cnocnare.net