Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Aib. 28, 2016

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates:
Dúnfaidh an scoil ón Luan 2ú Bealtaine go dtí an Aoine 6ú i gcóir Saoire Poiblí agus lár téarma. Tá a fhios ag na tiománaithe bus faoina socraithe seo.
The school will be closed from Monday 2nd May to Friday 6th May 2016, inclusive, for bank holiday and Mid-Term as per calendar.  Bus drivers are aware of the arrangements.

PARÁID/1916 RISING PARADE
Comhghairdeas le na páistí agus tuistí go léir a ghlac páirt sa Pharáid. Bhíomar an ar Nuacht! Míle buíochas do na tuismitheoirí agus an foireann a chabhraigh linn. Buíochas speisialta do Shane Mullane a thug cúnamh le hiompar ar an lá.
Congratulations to all the children and parents who took part in the parade.  We were seen on the evening news! Many thanks to the parents and staff who helped and special thanks to Shane Mullane who provided transport on the day.

NB _-Míolta Gruaige/Head Lice:
Faraor, tá míolta gruaige fairsing go leor i ngach scoil, go háirithe ag an am seo den bhliain.  Tá curtha in iúl go bhfuil cás sa scoil agus bheimis buíoch go ndéanfaidh sibh scrudú ar ghruaig do chuid páiste INNIU.  Iarraimid oraibh seiceáil go minic agus oifig na scoile a chur ar an eolas más gá.
Unfortunately Headlice are a fact of life in all schools, particularly at this time of year.  We have been notified of a few current cases in the school and would appreciate if you check your child (rens) head TODAY and treat accordingly please if applicable.   We rely on the vigilance of parents to ensure outbreaks are kept to a minimum, but and need ALL parents to carry out intermittent checks and please advise the school office if necessary, otherwise the problem will continue unabated . GRMA!