Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Cairde 29 Eanáir/ 29th January 2016

Míle Buíochas/Thank You
Bhí go leor imeachtaí ann an mhí seo caite agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt ar bhealach ar bith. Tá a n-ainmneacha liostaithe thíos. (Ár leithscéal má tá ainm ar bith fágtha ar lár as).
Last month was a very busy month for Cairde and we would like to thank everyone who helped out in any way, including Attracta O’Kelly-Lynch, Barbara Roche, Mary Hyland, Collette Niland, Tommy Craddock, Ruth Breheny, Michael Shovelin, Caroline Mullen, Julie Ellwood, Marcella McGarry, Tom Gavin, Clare Horler, Louise O’Hehir, Caroline Sheahan, Brendan Ward, Olwyn Devins, Maura Grennan, Tracey Uí Dhuibhghiolla, Emily Whelan, Rosie Friel, Pierce O’ Reilly, Bríd French, Deirdre McDaniel, Ita Brady, Lorraine Smith, Denise O’Brien, Rita Hickey, PJ Gallagher, Debbie Ford, Dara Gallagher, Richard Sherlock, Sinéad Bredin, Aodhmar Cadogan, Eiteain Monaghan, Laura O’Reilly, Monica Maloney, Ollie Staunton, Carol Nic Chormaic, Sharon Harte, Katie McEnroe, Éilis Hodson, Peadar Niland., Bryan Whelan. (Apologies if any names have been inadvertently omitted)

Lá Bratach 10-11 Nollaig 2015/ Flag Day 10th-11th December 2015
Bailíodh €1611. (Bailíodh €1806 í 2014). Caithfear an t-airgead seo ar ICT – uasdhátú ar trealamh ranga agus WiFi láidir dona taibléidí.
€1611 was collected this year. (€1806 was raised in 2014). This money will be spent on ICT development in the school – classroom PC upgrades and upgrading of WiFi to cater for tablet use.

Raifil
Comhghairdeas leis na buaiteoirí. (tá liosta na mbuaiteoirí le fáil san oifig ó Mhuireann).
Míle buíochas le gach éinne a thug na duaiseanna iontacha don raifil. (Tá a n-ainmeacha liostaithe thíos). Bailíodh €645 í mbliana – an méid céanna le 2014. Caithfear an t-airgead seo ar fearais gleacaíochta agus spóirt.
Raffle
Congratulations to all the prizewinners. A list of prizewinners is available from Muireann. Sincere thanks also to all those who donated such great prizes: SuperValu Baile an Mhóta, Mullane Plant Hire, Radisson Hotel, Murray’s Spar Magheraboy, Eala Bhán, O’Hehir’s Bakery, The Book Nest, Abbotts, Regional Stores, Centra Strandhill, Sligo Fuels, Markievicz Pharmacy, Mullin’s Filling Station, Happy Days Playcentre, Hawkswell Theatre, Christies Supermarket, Olywn Devins, Monica Maloney.
€645 was raised this year from the raffle (the same amount as last year). This money will be spent on  gym and sports equipment for the school.

Maoiniú/Fundraising
Dáilfear an t-airgead a bhailigh Cairde ó thús na bliana mar seo a leanas:  
Since September 2015, money raised by Cairde has been allocated as follows:

Imeacht/Event Méid/ Amount Raised Leithdháileadh Airgid/Allocation of Money
Oíche Shamhna

Hallowe’en Disco

€ 233

 

Fearais   Fearais Eolaíochta/ Science Equipment
Lá Bratach

Flag Day

 

€1611

ICT – uasdhatu ar trealamh ranga agus WiFi láidir dona taibléidí / ICT – classroom PC upgrades and upgrading of WiFi to cater for tablet use
Féilire

Calendars

 

€1100

Fearais do Aistear: Creatchurclam na Luath-Óige / Resources for Aistear:the early childhood curriculum framework
Raifil

Raffle

 

€645

Fearais gleacaíochta agus spóirt / Gym and sports equipment

Ciste Pobail Tesco/Tesco Community Fund –
Tá Gaelscoil Chnoc na Ré mar cheann de trí ghrúpa a rachaidh chun tairbhe  i dtionscnamh reatha, Ciste Pobail, eagraithe ag Tesco. Má tá tú féin nó do chairde ag siopadóireacht i Tesco, is féidir leat chomhartha gorm a bhailiú. Caith an chomhartha sa seastán ag an doras. Ag deireadh 8 seachtaine (Luan 18 Eanáir-18 Márta) bronnfaidh Tesco €1,000 ar na trí ghrúpa bunaithe ar an méid comharthaí gorm a thugtar do gach grúpa. Mar sin, má tá tú i Tesco – ná déan dearmad do chomhartha  a chaitheamh don Ghaelscoil!
Gaelscoil Chnoc na Ré is one of the three groups that will benefit in the current Community Fund Initiative at Tesco.  If you or your friends are shopping in Tesco, you can collect a blue token at the checkout with any purchase.  Just place the token in the collection stand at the door.   At the end of 8 weeks (Monday 18th Jan to 18th March) Tesco will donate €1000 to the three groups based on the relative amounts of blue tokens that customers have given each group.
So if you are in Tesco  –  don’t forget to drop the Gaelscoil a token !

Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht leanúnach do Cairde. Más mian leat páirt a ghlacadh in imeachtaí atá le teacht, beidh an chéad cruinniú eile ar siúl ar an Máirt 9ú Feabhra ar 8pm. Fáilte roimh chách!
Thank you for your continued support of Cairde. If you would like to get involved in any of our upcoming events, our next meeting will be held on Tuesday 9th February at 8pm. All welcome!