Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir 2 – Nollaig 14

Carúil Na Nollag / Christmas Carol Singing
Beidh na páistí ó ranganna 2, 3, 4, 5 agus 6 ag canadh carúil agus ag bailiú ar son ‘Bóthar’ in Ionad Siopadóireachta Quayside, ar an Dómhnach seo 20ú Nollaig, ó 2.45.00 – 4.00 i.n. Má tá spéis ag aon thuismitheoir cabhrú linn (ach go háirithe daoine a chasann uirlis) beidh fáilte mhór rompu. Déanaigí cinnte go bhfuil duine ann chun do pháiste a thabhairt ann agus a bhailiú arís ag an deireadh le bhur dtoil. Tá éide scoile riachtanach.
The children from 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th will be singing carols and collecting for the “Bóthar” charity in the Quayside Shopping Centre this SUNDAY 20th December, from 2.45 – 4.00 p.m. We would welcome parents also (especially any of you who can play guitar, etc). Please ensure that your child is brought to and collected from the Shopping Centre on time, we are asking you to arrive at 2.45pm to get organised, singing will commence at 3pm. Children must wear their school uniform. We realise it’s a busy time for everyone but would be most grateful if as many children as possible can come to represent the school and give a good carol concert! Míle buíochas.

Ceolchoirm na Nollag /Christmas Concert – Halla Naomh Mhuire
Beidh an ceolchoirm ar siúl i halla na scoile ar an Luan 21ú Nollaig. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.
The Christmas Concert will take place in the school hall next Monday 21st December. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in St. mary’s and the timetable below will be followed, although times given are approximate.

 10.00 – 1.30       Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
10.00 – Naíonáin Shóisir – Múinteoir Lynne
10.30 – Naíonáin Shóisir/Shinsir  – Múinteoir Katríona
11.00 – Naíonáin Shinsir – Múinteoir Liz
11:25 – Rang 1 – Múinteoir Máire
11:50 – Rang 2  – Múinteoir Fiona
12.15 –  Rang 3  – Múinteoir Aengus
12:40 – Rang 4   – Múinteoir Jade
1.05 – Rang 5  – Múinteoir Gráinne
1:30 – Rang 6 – Múinteoir Samantha

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá.
All children will go home at the normal time (1:30 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom after the concert.

 DVD don Ceolchoirm/DVD of the Christmas Concert:
Beidh an DVD le fáil ón scoil tar éis Saoire na Nollag, ach caithfidh tú ordú a chur isteach ar an lá nó roimhe más maith leat é a cheannach! €5 an costas atá air. Seol isteach €5 nó tar chuig an oifig ar an lá, leis an airgead le bhur dtoil, agus cuirfidh Muireann d’ainm ar an liosta ordú. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghábháil le Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain!
The DVD of the school Christmas Concert will be available but orders MUST be submitted before or on the day of the concert! Cost is €5. If you are interested in purchasing, please send in money in an envelope with “DVD” on it, or come to the office on the day, with payment, and Muireann will put your name on the order list. We would like to thank Mícheál Ó Domhnaill who generously donates his time each year to make the DVD’s.

Laethanta Saoire/Holidays:
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt 22ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an gCéadaoin, 6ú Eanáir ag 8:50r.n.
School will close on Tuesday 22nd December at 12:00pm and will re-open on Wednesday 6th January at 8:50am.

Leabhair na Nollag/Folens Christmas Annuals & I.W.A Christmas Angels:
Beidh leabhair na Nollag tugtha i rith na seachtaine seo d’éinne a d’íoc astu. Beidh Aingeal don I.W.A. ar fáil i rith na seachtaine seo freisin (€2).
The Christmas annuals will be distributed later this week to anyone who has ordered and paid for them. Christmas Angels for the Irish Wheelchair Association will also be available for the remainder of the week at €2. GRM.

St Vincent De Paul:
Beimis an bhuíoch as earraí neamh mheatacha do chumann SVP an Nollag seo do teaghlaigh ar an gan-chuid. Tabhair isteach na hearraí roimh nó ar an Déardaoin seo chugainn 17ú.
Any non-perishable items would be most gratefully appreciated to be given to the St Vincent De Paul this Christmas for needy families. Bring to the school office before or on Thursday 17th Dec. Thank you.

Nollaig Shona síochánta agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir!