Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Cairde – Nollaig/December 2015

Go raibh míle maith agat do na tuistí a thug cabhair dúinn ar an dá ‘Lá Bratach’. Táimid an-bhuíoch díbh. Freisin ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Bartley Gavin agus an CCE (Fred Finn Branch) dona buicéid don bhailiúcháin.
Many thanks to the parents who collected for our Flag Days last week, we are extremely grateful. Also, thank you to Bartley Gavin and the Fred Finn Branch of CCE for the loan of the collection cans.

Ceolchoirm na Nollag – AIRE TUISTÍ Ó GACH RANG!
Mar is eol daoibh, beidh an ceolchoirm ar siúl ar 21ú Nollaig. Beidh sólaistí ar fáil agus raifil ar siúl i rith an lae mar is de gnáth. Beidh seo eagraithe go príomha ag Rang 6 agus Naíonáin Shóisir.
Iarraimid oraibh ceapairí/nithe bácáilte/brioscaí srl. a thabhairt isteach chuig Club Naomh Mhuire maidin an ceolchoirm.

Chomh maith leis sin, tá tuistí á lorg againn chun:

  • Freastal ar thuistí sa Chlub (tae/caifé a réiteach srl.)
  • Ticéid raifil a dhíol/ DVD na ceolchoirme /Féilire a dhíol
  • Glantachán a dhéanamh i ndiaidh na ceolchoirme

Má tá tú saor ar an lá sin (fiú le haghaidh cuid de) nó in ann bia a thabhairt isteach maidin an ceolchoirm, tabhair d’ainm le do thoil do dhuine de na hionadaithe ranga seo a leanas (féach thíos)

Christmas Concert – ATTENTION ALL PARENTS!
As you know, the school Christmas concert will take place on the 21st December. Refreshments will be available and a raffle will take place during the concert. Rang 6 and Naoínáin Shóisir are organising these events.
We request that parents bring in sandwiches/traybakes/biscuits/buns etc to St Mary’s on the morning of the concert.
We also need parents to help with the following:

  • Serve tea and coffee upstairs while the concerts are on
  • Sell raffle tickets
  • Sell concert DVDs
  • Clean up afterwards

If you’re free that morning or part of it or can donate refreshments, please contact one of the class reps below:
Dara Gallagher –
Sinead Bredin –
Peadar Niland

Raifil – Spotduaiseanna/urraíocht á lorg!/ Raffle – Spotprizes/sponsorship sought
Bheimis buíoch spotduaiseanna nó urraíocht a fháil don raifil. Más féidir leat cabhrú téigh i dteagmháil Sinead Bredin nó Monica Maloney, sonraí teagmhála thíos. Míle buíochas le Richard Kelly ó Supervalu, Baile an Mhóta ata ag déanamh urraíochta arís ar na príomhdhuaiseanna.
We would be grateful if anybody could either sponsor or donate a spotprize for the raffle. If you can help please contact either Sinead Bredin or Monica Maloney:
Sinead Bredin
Monica Maloney
A huge thank you to Richard Kelly of Supervalu Ballymote who will sponsor the main prizes again this year; a hamper worth €150, a voucher for €100 and a voucher for €75!

DVD na ceolchoirme/ Concert DVD
Beidh DVD na ceolchoirme ar fáil le ceannach. Is féidir leat an DVD a réamh-ordú ón Muireann.
A DVD of the Christmas concert will be available to buy. You can pre-order the DVD from Muireann.

Féilire 2016/Calendar 2016
Tá féilire 2016 ar fáil le cheannach fós and beidh siad ar díol freisin i rith na ceolchoirme. Bronntanas iontach deas do dhuine ar bith!
The 2016 calendar is now available to buy and they will be also be on sale during the concert. They contain artwork from the children and would make a great Christmas present!
Cost: 1 Calendar – €10, 2 Calendars – €15, 3 Calendars – €20

Olldhíolachán LEABHAIR / Book Sale
Beidh Díolacháin leabhair ar siúl freisin sa scoil freisin i rith na ceolchoirme. Leabhair €1 an ceann, nó 3 ar €2. Freisin roinnt leabhair leanaí ar fáil. Buail isteach agus bí ag brabhsáil !!
Sale of books will take also place in the Gaelscoil during the concert. Adult books €1 each, or 3 for €2. There are also some children’s books available. Drop in and have a browse !!

Tabharfar aon airgead a bhaileofar don Chlár Aistear agus trealamh eolaíochta.Iarraimid oraibh tacú le Cairde trí am nó airgead a chur ar fáil ionas gur féidir leanúint le forbairt na scoile agus eispéireas oideachasúil do pháiste a chothú.
Remember, all funds raised go towards the school (Aistear Programme and purchase of science equipment and materials). Please support in anyway you can.

Míle buíochas libh and Nollag faoi shéan agus faoi mhaise daoibh!