Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

SEACHTAIN MATA 2019

Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) . Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Beidh crannchur againn ar an Aoine dóibh siúd a chuireann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Send the answers and we will have a raffle on Friday for those who participate (one ticket available each day)

DÉARDAOIN 17/10/2019
Capaill agus sicíní sa pháirc. 25 ainmhithe ar fad ach 70 cosa eatarthu. Cé mhéad capall atá ann? Horses and chickens in a field, 25 animals in total but 70 legs. How many horses are there?
10 (10 x 4=40, 15 x 2=30)

DÉ CÉADAOIN 16/10/2019
Cad é an chéad uimhir eile ?   1    4    9    16    25     36     _? (next number in the sequence?)
49 (1×1=1 2×2=4 3×3=9 4×4=16 5×5=25 6×6=36 agus 7×7=49)

DÉ MÁIRT 15/10/2019
I dteach lán de chait agus madraí is cait iad 2 as gach 5 ainmhí (40%). Má tá 8 madraí níos mó ná cait ann, cé mhéad ainmhí ar fad atá ann ? / (In a  house full of cats and dogs 2 out of 5 animals are cats (40%). If there are 8 more dogs than cats, how many animals are there altogether?) 40 (16 +24)

DÉ LUAIN 14/10/2019
36 i rang; imríonn gach duine iománaíocht nó peil agus cuid acu an dá cheann; má imríonn 25 peil agus 21 acu iománaíocht, cé mheád acu a imríonn an dá chluiche? (36 children in class, all play football or hurling and some play both. 25 play football, 21 play hurling, how many play both games?)  10, (25 + 21) – 36 = 10