Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2019

Leabhar Liostaí 2019
Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos.
The school handles all books. Books that can be re-used from year to year are rented at one-third of the new price, while the cost of workbooks to parents is approx. 10% less than by directly purchasing them yourself. We also handle all copybooks required by the children. Any items NOT covered are listed below for each class. 
Seo thíos na leabharliostaí do gach rang/ The following are the booklists for each class:

Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS 
Pinn luaidhe (triantánach) x 5,scriosán,bioróir, Twistables, Bataí gliú (4).
Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, Glue sticks (4).
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS 
Peann luaidhe (triantánach),scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, Bataí gliú (4), aprún.
Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, Glue sticks (4), apron.
RANG 1
Bosca arbhair 1kg clúdaithe, peann luaidhe,scriosán,bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail, Bataí gliú (2).  
Large covered cereal box 1kg,pencil,eraser,sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox, Glue sticks (2).
RANG 2 
Ciseán /bosca gan chlúdach, peann luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir, Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler, Glue sticks (2).
RANG 3
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe,  rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 4 
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 5,  RANG 6 
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket/ uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo/Please put your child’s name on the items.