Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

MEABHRÁN/REMINDER – DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES

Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann AMÁRACH,  DÉARDAOIN 2ú MEITHEAMH 2022. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an lá sin. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:

 1. Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
 2. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
 3. Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
 4. Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
 5. Fágfaidh ranganna 2, 5, 5&6 agus 6 ag 11.55
 6. Fágfaidh na ranganna eile (1, 3 agus 4) ag 12.

Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff TOMORROW, THURSDAY 2nd. The school will close at 12 noon. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

 1. We strongly encourage as many as possible to walk home.
 2. No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
 3. We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
 4. Naíonáin will leave at 11.50
 5. Ranganna 2, 5, 5&6 and 6 will leave at 11.55.
 6. The other classes (1,3 and 4) will leave at 12.

Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 3ú agus Luain 6ú Meitheamh don deireadh seachtaine saoire poiblí
The school will be closed on Friday 3rd and MONDAY 6th June for the public holiday weekend, reopening on Tuesday 7th at 8.40a.m..

Míle Buíochas