Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

PÁISTÍ NUA/NEW INFANTS

(ENGLISH VERSION BELOW)

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá sé beartaithe againn cuairteanna a shocrú do na páistí nua i lár mhí an Mheithimh. Beidh sé seo ar siúl thar 3 lá, Dé Máirt 14ú, Dé Céadaoin 15ú agus Déardaoin 16 Meitheamh ó 1.30 go 2.20 gach lá. Beidh 9 nó 10 bpáistí i láthair gach lá. Roghnaigh lá ar bith nó gach lá a oireann duit ar an leathanach seo: https://forms.gle/ofXa8jgNJhWNGSx19 agus eagróimid na grúpaí agus cuirfimid in iúl duit go luath an lá atá socraithe daoibhse. Buailfidh siad le Múinteoir Yvonne agus baill foirne eile ar an lá agus beidh deis acu an seomra ranga a fheiceáil agus spraoi a bheith acu le chéile. Beidh cupán tae/caife ar fáil daoibh thuas staighre i rith an ama seo.

Beidh an cruinniú do thuismitheoirí, le Múinteoir Yvonne agus mé féin, ar siúl Déardaoin 9 Meitheamh ag 7pm via ZOOM. Seolfaimid an nasc don chruinniú seo amach níos gaire don lá. Beidh caint ghearr ar an scoil, le béim ar leith ar leideanna le haghaidh tosú scoile, agus beidh neart deiseanna ceisteanna a chur ar an oíche.

Táimid ag tnúth le bualadh libh go léir sna seachtainí amach romhainn agus ar ndóigh arís ag deireadh mhí Lúnasa nuair a thosaíonn do pháiste i nGaelscoil Chnoc na Ré!

We plan to arrange visits for the new children in mid – June. This will take place over 3 days, Tuesday 14th, Wednesday 15th and Thursday 16th June from 1.30 to 2.20 each day. We will have 9 or 10 children in attendance each day. Choose any or every day that suits you on this page: https://forms.gle/ofXa8jgNJhWNGSx19 and we’ll organise the groups and let you know soon the day for your child. They will meet Múinteoir Yvonne and other staff members on the day and will have a chance to see the classroom and have some fun together. A cup of tea / coffee will be available for you upstairs during this time.

The meeting for parents, with Múinteoir Yvonne and myself, will take place on THURSDAY 9th June at 7pm via ZOOM. We will send the link for this meeting out closer to the day. There will a short talk on the school with particular emphasis on tips for starting school and there will be plenty of opportunity to ask questions on the night.

We look forward to meeting you all in the coming weeks and of course again at the end of August when your child starts in Gaelscoil Chnoc na Ré!

Múinteoir Mícheál/Múinteoir Yvonne