Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA/NOTE 02/05/2022

Tá súil againn go raibh deireadh seachtaine deas ag gach duine. Tabhair faoi deara:

  • Ón lá amárach, cuirfear deireadh le sosanna scartha agus beidh sosanna ag gach páiste ag an am céanna, 10.40 agus 12.20 – tá an clós atheagrú dá réir. 
  • Ba chóir go sroichfidh gach paíste an scoil idir 8.40 agus 8.50 gach maidin. 
  • Críochnaíonn an scoil ag 2.20 (1.20 do Naíonáin) do gach dalta lena n-áirítear iad siúd a bhíonn ag taisteal ar bhus.

Cinntigh le do thoil go gcloíonn na páistí leis an éide scoile ceart. Le linn aimsir the is féidir leo bairr bána simplí (nó na t-léinte Gaeilge24) agus/nó brístí gearra dorcha a chaitheamh.

Mar is eol daoibh, tá an scoil nasctha le Bunscoil Tumu Tumu sa Chéinia. Gach bliain tiomsaíonn daltaí rang a 6 airgead chun urraíocht a thabhairt do pháistí atá ag fágáil na scoile sin don mheánscoil, trí shraith duaiseanna de €100 gur leor leabhair scoile, éidí srl a cheannach don bhliain. Freisin déanaimid urraíocht ar shuimeanna níos lú (€10) do na páistí eile go léir sa rang. Beidh bronnadh na dteastas agus na nduaiseanna ar siúl amárach agus tá súil againn an ócáid a fheiceáil beo trí Zoom ar scoil amárach. Beidh Rang 6 ag bailiú airgid chuige seo sna seachtainí amach romhainn.

We hope everyone had a nice weekend. Please note:

  • From tomorrow, staggered breaks will be discontinued and all children will have breaks at the same time, 10.40 and 12.20 and the yard has been reorganised accordingly. 
  • All children should arrive between 8.40 and 8.50 each morning.
  • School finishes at 2.20 (1.20 for Infants) for all pupils including those travelling by bus.

Please ensure that children adhere to the correct uniform for school. During warm weather children may wear plain white tops (or the Gaeilge24 t-shirts) and/or dark shorts. 

As you aware, the school is linked with Tumu Tumu Primary School in Kenya. Each year our 6th class pupils fundraise to sponsor children leaving that school for secondary school through a series of prizes of €100 which is sufficient to purchase books, uniforms etc for the year. We also sponsor smaller sums (€10) for all the other children in the class. The presentation of certificates and prizes take place tomorrow and we hope to see the event live via Zoom at school tomorrow. Rang 6 will be fundraising for this in the coming weeks.