Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA 24/4/22

Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine agus go bhfuil sibh ag súil le filleadh ar scoil don téarma deireanach. Meabhraímid daoibh go mbeidh na nithe seo a leanas i bhfeidhm ó amárach:
*** Ba chóir go dtiocfadh gach páiste ar scoil idir 8.40 agus 8.50 gach maidin. Dóibh siúd at thuilingíonn ó charr, úsáidigí an áit shainithe, ach chun brú tráchta a sheachaint smaoinigh le do thoil ar ligean do pháistí siúl cuid den bhealach chun na scoile. Tá Kevin, ár maor tráchta, ann lena chinntiú gur féidir le páistí trasnú sábháilte ag an mbealach isteach.
*** Críochnóidh an scoil ag 2.20 (1.20 do Naíonáin) do gach dalta lena n-áirítear iad siúd a bheidh ag taisteal ar bhus.
We hope everyone had a nice and safe break and are looking forward to returning to school for the last term. We remind you that the following will be in place from tomorrow, Monday:
*** All children should arrive between 8.40 and 8.50 each morning. Drop-off only in the yard and at the designated spot, but to avoid congestion please consider allowing children to walk some of the way to school. Kevin, our traffic warden, is there to ensure children can cross safely at the entrance. 
*** School will finish at 2.20 (1.20 for Infants) for all pupils including those travelling by bus.
GRMA!