Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR AIBREÁIN 5, 2022

Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 AMÁRACH, an Aoine 8ú, le haghaidh laethanta saoire na Cásca. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:
1. Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
2. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
3. Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
4. Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
5. Fágfaidh ranganna 2, 5, 5&6 agus 6 ag 11.55
6. Fágfaidh na ranganna eile (1, 3 agus 4) ag 12.
The school will close at 12 noon tomorrow, Friday, for the Easter holidays. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:
1. We strongly encourage as many as possible to walk home.
2. No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
3. We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
4. Naíonáin will leave at 11.50
5. Ranganna 2, 5, 5&6 and 6 will leave at 11.55.
6. The other classes (1,3 and 4) will leave at 12.

Beidh na nithe seo a leanas i bhfeidhm ón Luan 25 Aibreán, an chéad lá ar ais tar éis laethanta saoire na Cásca:
* Ba chóir go dtiocfadh gach páiste ar scoil idir 8.40 agus 8.50 gach maidin. Dóibh siúd at thuilingíonn ó charr, úsáidigí an áit shainithe, ach chun brú tráchta a sheachaint smaoinigh le do thoil ar ligean do pháistí siúl cuid den bhealach chun na scoile. Tá Kevin, ár maor tráchta, ann lena chinntiú gur féidir le páistí trasnú sábháilte ag an mbealach isteach. 
* Críochnóidh an scoil ag 2.20 (1.20 do Naíonáin) do gach dalta lena n-áirítear iad siúd a bheidh ag taisteal ar bhus.
The following will be in place from Monday April 25th, which is the first day back after the Easter holidays:
* All children should arrive between 8.40 and 8.50 each morning. Drop-off only in the yard and at the designated spot, but to avoid congestion please consider allowing children to walk some of the way to school. Kevin, our traffic warden, is there to ensure children can cross safely at the entrance. 
* School will finish at 2.20 (1.20 for Infants) for all pupils including those travelling by bus.

COMHGHAIRDEAS!
Guímid gach ráth ar Mhúinteoir Jade & Ross a bheidh ag pósadh i rith saoire na Cásca!
Best wishes to Múinteoir Jade & Ross who will be getting married during the Easter holidays!

LABHAIRT NA GAEILGE-GLÓR NA SEACHTAINE
Seo na páistí a ghnóthaigh duais Glór na Seachtaine do labhairt na Gaeilge sa scoil:
These are the children who won the Glór na Seachtaine prizes lately for speaking Irish in school:
GLÓR NA SEACHTAINE 14/03/2022
Mtr. Yvonne: Jackson & Roman
Mtr. Jade: Alexander & Bexley
Mtr. Laura Ann: Kate & Billy
Mtr. Seosaimhín: Liam & Abaigh
Mtr. Máire: Eoghan & Emily
Mtr. Herta: Abagail & Oisín
Mtr. Liz: Sadhbh Ní G & Finn
Mtr. Katie: Éabha & Adam
Mtr. Katríona: Réailtín & Cathal

GLÓR NA SEACHTAINE 21/03/2022
Mtr. Yvonne: Charlie & Christian
Mtr. Jade: Torin & Emmet
Mtr. Laura Ann: Aidan & Ella Ní M
Mtr. Seosaimhín: Daniel & Eloise
Mtr. Máire: Liam & Sally
Mtr. Herta: Rhea & Milo
Mtr. Liz: Saoirse & Tiarnán
Mtr. Katie: Cormac & Maggie
Mtr. Katríona: Jake Ó C & Caoimhe

GLÓR NA SEACHTAINE 28/03/2022
Mtr. Yvonne: Croía & Íde
Mtr. Jade: Emmet & Torin
Mtr. Laura Ann: Gloria & Lexi
Mtr. Seosaimhín: Jehan & Mila
Mtr. Máire: Harry Mac & Laoise
Mtr. Herta: Mylo & Rhea
Mtr. Liz: Lily & Eddie
Mtr. Katie: Sophie & Matthew
Mtr. Katríona: Jake Ó L & Elena

GLÓR NA SEACHTAINE 04/04/2022
Mtr. Yvonne: Kelsey & Raiden
Mtr. Jade: Ben & Fia
Mtr. Laura Ann: Caiseal & Emma
Mtr. Seosaimhín: Oisín B & Fay
Mtr. Máire: Jake & Lara
Mtr. Herta: Charlie & Líadan
Mtr. Liz: Aoibhin & Euan
Mtr. Katie: Ruairí & Ronan R
Mtr. Katríona: Jack Mac an B & Cate