Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR Deire Fómhair 8, 2019

Tras Tíre/PrimaRy Schools Cross Country
Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. I rás Sinsir na mBuachaillí tháinig Conor Ó M sa dara áit agus bhuaigh an foireann (Conor, Tom, Allan, Charlie Ó, Charlie Mac & Logan) an bonn óir!  Bhain foireann na gcailíní, Sinsir (Anna, Saorla, Keelyn, Molly, Aoife Ní G & Tilly) an dara áit amach sa chomórtas foirne agus bhain foireann na gcáilíní, Sóisir (Rose, Cate, Réailtín, Saoirse Ní F, Giadda & Emily Nic ) an bonn cré-umha amach. I rás Sóisir na mBuachaillí, tháinig Oscar sa dara áit agus Ronan R sa 10ú áit. Rachaidh na páistí sin ar fad ar aghaidh go craobh Chonnachta a bheidh ar siúl ar an DOMHNACH seo 13ú D.F. sa Mhaihhean, Co. An Longfoirt. Maith sibh!  Buíochas speisialta le gach tuiste a thug cabhair ar an lá!
Congratulations to all the children who took part in the Cross Country Athletics at the weekend.  In the Boys’ Senior race, Conor Ó M won silver while the team (Conor, Tom, Allan, Charlie Ó, Charlie Mac & Logan) won gold! The Senior Girls team (Anna, Saorla, Keelyn, Molly, Aoife Ní G & Tilly) won silver in the team competition and the Junior Girls team (Rose, Cate, Réailtín, Saoirse Ní F, Giadda & Emily Nic) won bronze. In the Junior Boys, Oscar won silver and Ronan R finsished 10th.  All of those children have qualified for the Connaught finals in Moyne, Co. Longford next SUNDAY 13th October.  Maith sibh!  A special thanks to all the parents who helped out on the day.

Comórtas Lúthchleasaíochta/”Super Valu” Relays
Comhghairdeas lena páistí ar fad a ghlac páirt le déanaí. Míle Buíochas lena tuistí a chabhraigh leo ar an lá.
Congratulations to all the children who took part. Special thanks to the parents who helped out on the day.

RANGANNA GAEILGE:
Beidh Ranganna Gaeilge le haghaidh tuismitheoirí (6 seachtain) ag tosú Dé Céadaoin seo chugainn 16/10/19 ó 7.30-8.30 sa scoil, agus gach Céadaoin (seachas 30/10) go dtí an 27/11/19. Má tá suim agat iontu, cuir d’ainm ar aghaidh chuig Muireann san oifig. Féach freisin http://irishforparents.ie/
Irish classes for parents will start in the school (six weeks) on Wednesday next 16th October , from 7.30 – 8.30pm, and each Wednesday (none on 30/10) until 27th November. The main topics to be covered will be conversational Irish for the home and helping with homework! If interested, please let Muireann know. See also http://irishforparents.ie/ for some excellent learning resources.

R4 & R5:
Mar eolas, beidh ranganna snámha ag tosú ar an Mháirt 5ú Samhain ar feadh 6 seachtain do ranganna 4 & 5, an lá ina dhiaidh dúinn teacht ar ais ón mbriseadh Lár-Téarma. 
Please note that swimming will commence for Rang 4 & 5 on Tuesday 5th November, the day after we return from Mid-Term break.  A note will issue the week before Mid-Term.

AM AR SCOIL/TIME IN SCHOOL
Tabhair faoi deara go tosnaíonn scoil ag 8.50r.n. agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh na páistí istigh faoin am seo. É sin ráite, ní chóir go mbeadh páistí fágtha ar scoil roimh 8.40 r.n., ní bhíonn aon mhúinteoir ar dualgas roimhe seo. Freisin, ba chóir go mbeadh páistí bailithe in am tráthnóna (1.30/2.30) Má bhíonn do pháiste as láthair, cuir scéal nó nóta chuig an scoil le bhur dtoil.
Please note that school starts at 8.50 am. It is important that the children are in by that time. However, children should not be left to school before 8.40am, as there is no supervision before this time. Children should also be collected on time in the afternoon (1.30/2.30) If your child is absent, please contact the school and/or send in a note.

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break & Trick or Treat for Temple Street/Torthaí, Cluichí agus Aghaideanna Fidil!/Fruit, Games and Masks!
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 25ú Deireadh Fómhair ag 2.30 i.n i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 4ú Samhain. Ar an 25ú, beidh cead ag na páistí cluichí boird a thabhairt leo ar scoil, agus síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street.  Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil.  Beidh cead acu freisin aghaidh fidil, éadaí Samhna agus torthaí a thabhairt leo. Tá cosc ar chnóanna, áfach.  Ta súil ag CAIRDE dioscó na Samhna a eagrú ar an la sin freisin.
School will close on Friday 25th October at 2.30pm for the mid-term break.  It will re-open on Monday 4th November @ 8.50 a.m. On Friday 25th the children will be allowed to bring board games to school and a small donation (per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital.  They are allowed to wear Halloween masks and costumes and bring fruit etc. with them.  No nuts, however.  It is preferable if they can come to school already dressed up, if possible.  Cairde hope to run the annual Halloween discos on that day also.

Airgead Scoile/School Payments:
Meabhrúchán le do thoil chun ríomhphost a sheoladh chuig Muireann (scoil@cnocnare.net) le sonraí aon íocaíocht a dhéanann tú do do pháistí díreach leis an mbanc. Go raibh maith agat.
A reminder to please send a short email to Muireann at scoil@cnocnare.net for any online payments you make for your child(ren) to the school account, giving details and what the payment is for. Thank you.