Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – NOLLAIG #2, 2020

TUAIRISCÍ LUATH-BLIANA/EARLY YEAR REPORTS
Tá tuairiscí luathbliana ar fáil anois ar ALADDIN – muna bhfuil teacht agat ar Aladdin, cuir scéal chugainn agus cuirfear cóip sa phost.
The early year reports are now available on ALADDIN – if you don’t have access to Aladdin, let us know and a copy will be posted. 

CÁRTAÍ NOLLAIG/CHRISTMAS CARDS
Mar is eol daoibh, ní bhéimid in ann Ceolchoirm Nollag a chur ar siúl i mbliana ná airgead a ardú mar a bhí blianta eile. Beidh Cártaí Nollaig á dhíol i mbliana (5 chárta ar €6, 10 ar €10) mar mhodh tiomsú airigid do fhearais ICT scoile, ar mhaithe leis na cláracha nua digiteacha don litriú agus léitheoireacht , Spellings for Me agus Accelerated Reader. Bheimis buíoch d’aon duine agaibh atá ag obair in oifigí nó a bhfuil gnó acu díol ár gcártaí a spreagadh nuair is féidir. Is féidir fáltais a thabhairt maidir le gach díolachán ach go háirithe ar do ghnó féin mar chostas. Is féidir fáltais a iarraidh trí ríomhphost. Cuimhnigh freisin ríomhphost a sheoladh chugainn maidir le aon AON íocaíochtaí a dhéantar leis an scoil trí Aistriú Bainc. Ordaigh anseo iad: https://forms.gle/trVqqodmF15h6E6J7 
As you know, we will not be able to hold a Christmas Concert this year or raise money as we have in previous years. We are selling Christmas Cards this year (5 for €6, 10 for €10 etc.) as a fundraiser for school ICT equipment to enhance the provision of digital spelling and reading programmes, Spellings for Me and Accelerated Reader. We would appreciate any of you who work in offices or have businesses to encourage sale of our cards where possible. Receipts can be given for all sales but particularly bear in mind for your own business as an expense. Receipts can be requested by email. Please also remember to send an email to advise of ANY payments made to the school via Bank Transfer.  Please order here: https://forms.gle/trVqqodmF15h6E6J7 

AN NOLLAIG/CHRISTMAS
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt 22ú Nollaig ag 12:00 do laethanta saoire na Nollag agus osclóidh sí arís ar an gCéadaoin 6ú Eanáir 2021 ag 8:50r.n.
School will close on Tuesday 22nd December at 12 noon for the Christmas Holidays and will re-open on Wednesday 6th January 2021 at 8.50am.