Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

MEABHRÁN/REMINDER re. 11/02/22 – DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURE

Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an AOINE seo 11ú FEABHRA 2022. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an lá sin. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:

 1. Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
 2. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
 3. Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
 4. Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
 5. Fágfaidh ranganna 2, 5, 5&6 agus 6 ag 11.55
 6. Fágfaidh na ranganna eile (1, 3 agus 4) ag 12.

Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff this FRIDAY 11th. The school will close at 12 noon. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

 1. We strongly encourage as many as possible to walk home.
 2. No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
 3. We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
 4. Naíonaín will leave at 11.50
 5. Ranganna 2, 5, 5&6 and 6 will leave at 11.55.
 6. The other classes (1,3 and 4) will leave at 12.

Míle Buíochas
Múinteoir Mícheál