Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHT: 17 Feabhra 2022

Mar a fógraíodh níos luaithe, agus de bharr réamhaisnéis na haimsire crua, dúnfaidh scoileanna i Sligeach amárach Dé hAoine 18ú. Féach https://www.gov.ie/en/press-release/d16bb-statement-from-the-department-of-education-on-storm-eunice-17-february-2022/#   
Tabhair faoi deara seo a leanas le do thoil: Iarraimid go ndéanfadh na páistí cuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas, nó iad go léir, amárach:
(a) Ranganna Sinsearacha – lean ar aghaidh leis an obair ar Spellings for Me don tseachtain seo agus tapaigh an deis MyOn a úsáid;
(b) Ranganna Sóisearacha – bain sult as rogha scéalta ‘as Gaeilge’ ag : https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i
(c) Gach rang – lean ar aghaidh le hiontráil TEXACO ART COMPETITION. Beidh an scoil ar oscailt ó 12 go dtí a 1 ar an Mháirt seo chugainn, 22 Feabhra, chun glacadh le hiontrálacha TEXACO le cinntiú go mbeidh said istigh in am.  
(d) Gach duine: tóg figiúr sneachta agus seol pictiúr chugainn ar ríomhphost chuig scoil@cnocnare.net
As indicated earlier, and due to a severe weather forecast, schools in Sligo will close tomorrow Friday 18th. See https://www.gov.ie/en/press-release/d16bb-statement-from-the-department-of-education-on-storm-eunice-17-february-2022/#   
Please note the following: We would ask that the children do some or all of the following activities tomorrow

  • Senior Classes – continue with Spellings for Me work for this week and take the opportunity to use MyOn;
  • Junior Classes – enjoy a selection of stories ‘as Gaeilge’ at : https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i
  • All classes – continue with TEXACO ART COMPETITION entry. The school will be open from 11 to 1 next Tuesday, February 22, to accept TEXACO entries and all will be entered on time.
  • Everyone: build a snow-figure and send us a picture by email to scoil@cnocnare.net

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break
Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 21ú-25ú Feabhra don bhriseadh lár téarma.
School will be closed for the week 21st – 25th February inclusive, for the mid-term break

GRMA!
Múinteoir Mícheál