Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

LÁ GLAS/GREEN DAY 15/3/2023

Tá sé i gceist ag an scoil infheistíocht shuntasach a dhéanamh i sraitheanna de leabhair léitheoireachta Gaeilge a bheidh in úsáid leis na ranganna go léir, don léitheoireacht sa bhaile agus sa rang . Chun cabhrú le tiomsú airgid chuige seo, beidh bailiúchán deonach againn amárach, Dé Céadaoin, nuair a bheidh ár “Lá Glas” ar siúl againn.

Is féidir leis na páistí gléasadh i nglas srl. agus síntiús a thabhairt chun cuidiú leis na leabhair nua a cheannach. Beidh roinnt scannán ‘as Gaeilge’ á dtaispeáint i ngach rang chomh maith le cleachtadh gairid do pharáid na hAoine. GRMA!

The school intends to invest substantially in sets of Irish reading books to use with all classes, for reading at home as well as in-class . To help fundraise for this, we will hold a voluntary collection tomorrow, Wednesday, when we hold our “Green Day-Lá Glas”.

The children can dress in green etc. and make a donation to help purchase the new readers. Some films ‘as Gaeilge’ will be shown in each class well as a short practise held for Friday’s parade. GRMA!