Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 10 MÁRTA 2023

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl AMÁRACH, an Satharn 11ú Márta ,ó 1.00 – 2.30i.n.
Our Open Day takes place TOMORROW, Saturday 11th March, from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested.

PARÁID LÁ le PÁDRAIG/PARADE
Beidh Paráid Lá le Pádraig ar siúl ar an Aoine seo chugainn,17ú Márta,agus beidh an scoil páirteach ann i mbliana. “CEOL & CRAIC” an téama. Iarraimid ar na páistí gléasadh i bhfeistas glas/Éireannach agus T-Léinte Gaeilge 24 a chaitheamh. Bheimis buíoch dá mbeadh sibh ag Excol ar Mail Coach Road ag 11.30r.n.
Dearfaidh an scoil na frapaí (uirlisí ceoil srl.) agus seinnfidh cuid de na páistí fíoruirlisí ag pointí éagsúla den pharáid. Tá na páistí ag foghlaim ‘Dillín ó Deamhas’ agus ‘Da-Dú-Run-Run’ chomh maith le canadh agus muid ag siúl linn. Spreagfaimis an oiread páistí agus is féidir chun siúl lena scoil. Comhlánaigh an fhoirm ar líne anseo: https://forms.gle/vXNkdh1HnnC2QA6y6 le do thoil más féidir le do pháiste a bheith páirteach ann. Tá roinnt tuismitheoirí ag teastáil chun siúl leis na páistí agus chun aghaidheanna a phéinteáil. Is féidir seo a léiriú chomh maith ar an bhfoirm.
NB: Beidh ar thuismitheoirí a pháistí a bhailiú ó gharáiste DAVEY MOTORS, Sráid an Phiarsaigh díreach i ndiaidh AN SCOIL críochnú sa pharáid. Bíonn an scoil de gnáth ag tús na paráide agus mar sin bíonn muid críochnaithe i bhfad roimh an deireadh!
The school will participate in this year’s St Patrick’s Day Parade on Friday next (theme ‘“CEOL & CRAIC”) Children should dress in green/Irish regalia and Gaeilge 24 T-Shirts if possible. Assemble at Excol on Mail Coach Road at 11.30 am or close to it.
The school will design the props (musical instruments etc.) and some of the children will perform real instruments at different points in the parade. The children have been learning ‘Dillín ó Deamhas’ and ‘Da-Dú-Run-Run’ as well to sing as we walk along. We would encourage as many children as possible to walk with their school. Please fill in the online form here: https://forms.gle/vXNkdh1HnnC2QA6y6 if participating. We will need some parents to walk or help paint faces. Please indicate if you are available on the form also.
NB. Parents must collect their children from the old DAVEY MOTORS Garage, Pearse Road (opposite the Mercy Primary) immediately after the school finishes in the parade. Please note that generally the Gaelscoil are amongst the first to walk the parade and therefore are finished a long time before the full parade ends. Somebody must be available to collect children as soon as we are finished, NOT when parade finishes.

LÁ GLAS/GREEN DAY 15/3/2022
Beidh LÁ GLAS againn ar an gCéadaoin seo chugainn ar son leabhair léitheoireachta Gaeilge, a cheannach don scoil. GRMA!
Next Wednesday, March 15th, will be ‘LÁ GLAS-GREEN DAY’ where the children can dress in green etc. and make a donation to help purchase new readers as Gaeilge for the school. GRMA!

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an DÉARDAOIN 16ú MÁRTA 2023. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin agus ar an AOINE 17ú (lá le Pádraig)
Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine 31 Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 17 Aibreáin ag 8.40 r.n. Dúnfaidh an scoil ar an Luan 1 Bealtaine (Saoire Poiblí). Tá a fhios ag na tiománaithe bus faoina socraithe seo.
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on THURSDAY 16th MARCH. The school will be closed on that day and also on FRIDAY 17th (St. Patrick’s Day)
School will close for Easter holidays on Friday 31st March at 12:00 noon and will re-open on Monday 17th April at 8:40am. The school will be closed on Monday 1st May (Public holiday). Bus drivers are aware of the arrangements.

COMHGHAIRDEAS le/CONGRATULAIONS to:
• Saoirse & Ella i Rang 6 a ghlac páirt i gcomórtas snámha Chonnachta ar son na scoile; beidh Saoirse ag snámh arís i gcraobh na hÉireann;
• Ronan i Rang 6 a ghnóthaigh an 3ú áit sa chomórtas ciceanna saor de chuid Cumann na mBunscol;
• Na páistí ó ranganna 4,5 agus 6 a ghlac páirt i Gala Snámha na Scoileanna inniu agus a tháinig abhaile le líon mór boinn. Ach níos tábhachtaí fós, thaispeáin na páistí archaighdeán béasaí, iompar agus labhairt na Gaeilge agus iad ann, Maith sibh! Míle buíochas le Bríd & Katie as iad a stiúradh.
• Saoirse & Ella in Rang 6 who took part in the Connacht swimming gala on behalf of the school lately; Saoirse will swim again in the all-Ireland;
• Ronan in Rang 6 who won 3rd place in the Cumann na Bunscol free kick competition on Wednesday;
• The children from ranganna 4,5 and 6 who took part in the Schools Swimming Gala today and came home with a large haul of medals! But more importantly, the children were a credit to the school and their families, displaying excellent manners & behaviour and speaking Gaeilge while they were there, well done! Many thanks to Bríd & Katie for minding them.