Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – AIBREÁN 19 2023

Fáilte ar ais. Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine. Bhí roinnt mhaith páistí (agus tuismitheoirí dar ndóigh!) gnóthach le linn an bhriseadh le comórtais Chluichí Pobal agus Feis Shligigh ach go háirithe. Ard-mholadh dóibh siúd ar fad a ghlac páirt agus comhghairdeas leo siúd a bhain duaieanna nó corn amach.
Moladh speisialta do bheirt ó R6. Do Aoibhín B a bhain ard-áit amach i gcómortas Oireachtas Rince na Cruinne i Montreál, Ceanada agus le Mya G. a bhuaigh craobh dornálaíochta na hÉireann le déanaí. Comghairdeas libh.
Welcome back. We hope everyone had a nice and safe break. Many children (and parents of course!) were busy during the break with Community Games and Feis Shligigh competitions in particular. Well done to all who took part and congratulations to those who won prizes or trophies.
Special mention to two from R6. Aoibhín B who achieved a high finish in the Oireachtas Rince na Cruinne (Irish Dancing World Championships) competition in Montreal, Canada and to Mya G. who won a National Girl 1 Boxing title in Dublin at the weekend. Congratulations!.

 I MO BHRÓGA/IN MY SHOES – REMINDER
Meabhrán faoi thionscadal chun péirí bróga/bróga reatha caite ar chaighdeán ard a bhailiú do leanaí i mbailte fearainn san Afraic Theas: NÍ MÓR gach péire bróg a ghlanadh go críochnúil nó a ní i meaisín más féidir, iad a cheangal le chéile agus a fhágáil isteach i halla tosaigh na scoile faoin Aoine seo, 21 Aibreán 2023. Is féidir lena páistí litir ghearr a scríobh ag cur a dtaithí leis an spórt a imríonn siad in iúl.
Reminder on the project to gather old but serviceable pairs of shoes/trainers for children in townships in South: All pairs of shoes MUST be cleaned thoroughly or machine washed where possible, then tied together and left into the school front hall by this Friday 21st April 2023. Children who donate are also encouraged to write a short letter to the prospective recipient stating their experiences with sport they play and adventures they’ve had in those shoes they’re donating.

GRIANGHRAFADÓIR/SCHOOL PHOTOS
Beidh Lá Grianghraf Scoile ann Dé Máirt seo chugainn, 25ú. Tógfar grianghraif aonair agus teaghlaigh GACH PÁISTE i mbliana de réir an mar a rinneadh roimh Covid ach dar ndóigh níl iachall ar éinne iad a cheannach.Glacfar cinn ranga freisin. Muna dteastaíonn uait go dtógfar grianghraf ded’ pháiste/pháistí cuir scéal chugainn roimhré. Culaith scoile le caitheamh ar an lá, le bhur dtoil. GRMA
School Photo Day will take place next Tuesday 25th April. ALL children will have individual and family photos taken this year as per pre-Covid schedule but nobody is under any obligation to purchase photos afterwards, a proof will be sent home. Class group photos will also be taken. If you do NOT want your child(ren) to be photographed please let us know in advance. School uniform for all that day. NB: Orders will be directly with the company online and photos will be delivered to your own home address Free of Charge up to a specified date. After that date they WILL charge for delivery, so please ensure you order in time. If you need help with ordering, please let Muireann know. GRMA

BLIAIN SCOILE 2023-2024/NEW SCHOOL YEAR
ANSEO tá féilire na bliana seo chugainn. Cuirfear tús leis an scoilbhliain nua Dé Céadaoin 30 Lúnasa
Click here to find next year’s calendar. The new school year with start on Wednesday August 30th