Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE 2023

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE 2023
AMÁRACH, Dé Céadaoin 20 Nollaig. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh sa dá áit. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 9.30 go 1.20 thuas staighre i Naomh Mhuire. CÁCAÍ srl agus SPOT DUAISEANNA – fág i Naomh Muire iad ó 8.30 ar maidin le do thoil.
TOMORROW WEDNESDAY 20th December. Parents and families welcome to both events. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. from 9.30 to 1.20 upstairs in St. Mary’s. CAKES/BAKES etc and SPOT PRIZES – please leave in St. Mary’s from 8.30 in the morning.

CLÁR/PROGRAMME
9.30 – 1.20 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
HALLA
9.40 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Yvonne & Múinteoir Jade
10.00 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Laura Ann
10.20 Rang 1 – Múinteoir Katríona
10.40 Rang 2 – Múinteoir Emily
SÉIPÉAL NAZARETH CHAPEL
11.30 – 12.30 Ranganna 3,4,5 & 6 – Seirbhís Carúil/Carol and Song Service

Eagrófar busanna chun na páistí ó ranganna 3 go 6 a thabhairt ón scoil go dtí an Séipéal agus ar ais arís. Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá (1.20 dona naíonáin). Má tá sé ar intinn agat páistí a bhailiú níos luaithe, NÍ MÓR duit é sin a dhéanamh óna seomra ranga. Is féidir le páistí ó Naíonáin agus/nó Rang 1,2 freastal ar an tSeirbhís Carúil ach lena tuismitheoirí/caomhnóirí.
Buses will be organised to take the children from Ranganna 3 to 6 from the school to the Church and back to the school again. All children will go home at the normal time (1:20 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom. Children from Infants and/or Rang 1/2 may attend the Carol Service but ONLY with parents/guardians.

TÁBHACHTACH/IMPORTANT:

  • CARPÁIRCEÁIL SA SCOIL – níl aon pháirceáil i gclós na scoile, mar is gnách.
  • CARPÁIRCEÁIL AG AN NAZARETH – bain úsáid as an seancharrchlós taobh thiar den séipéal. Beidh spás an-teoranta i gcarrchlós nua FSS.
  • Beidh CAIRDE ag eagrú crannchur. Tacaigh le do thoil! Beidh na ticéid ar díol sa scoil amháin. €2 an líne nó 3 líne ar €5. Is féidir leat airgead a sheoladh isteach freisin i gclúdach litreach marcáilte RAFFLE ar maidin agus cuirfear d’ainm isteach sa chrannchur (airgead crua/seiceanna amháin)
  • CARPARKING AT SCHOOL- no parking in schoolyard, as normal.
  • CARPARKING AT NAZARETH – use old carpark behind the chapel. Space will be very limited in new HSE carpark.
  • CAIRDE will be running a raffle. Please support! Tickets will be on sale at the school only. €2 per line or 3 lines for €5. You can also send in money in an envelope marked RAFFLE in the morning and your name will be entered in the draw (cash/cheques only)