Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, LÚNASA 20, 2021

A thuismitheoirí, a chairde,

FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL
Táimid ag obair ar an bPlean Freagartha a athnuachan agus is beag athraithe a bheidh ar na socraithe a bhí i bhfeidhm anuraidh, cuirfimid na sonraí chugaibh i rith na seachtaine seo chugainn. Idir an dá linn, féach an fhaisnéis is déanaí ón Roinn, agus go háirithe na físeáin treorach do thuismitheoirí agus do leanaí, anseo:
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhairle-do-mhic-leinn-agus-a-dteaghlaigh/ Féach an póstaer (Parents-poster), freisin roinnt faisnéise do theaghlaigh a úsáideann Iompar Scoile  (Bus-Children , Bus-Parents)
We are working on our updated Response Plan but there will be very few changes to the arrangements in place in the last schoolyear, full details will be sent out next week. In the meantime, check the latest information from the Department, and in particular the guidance videos for parents and children, here: https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/#returning-to-school See also the  following poster (Parents-poster), as well as information for families using School Transport. (Bus-Children , Bus-Parents)

CABHAIR AG TEASTÁIL/HELP REQUIRED
Táimid ag lorg roinnt tuismitheoirí (scartha go sóisialta) chun an taobh amuigh den scoil a ghlanadh roimh thús na scoilbhliana nua ar an Mháirt (24/8) ó 7-8 i.n. Ní neart go cur le chéile! (Is fearr nach mbeadh páistí ann le bhur dtoil)
We would appreciate it if a number of parents would be willing to lend a socially -distanced hand at a clean-up of the school grounds on TUESDAY August 24th from 7 – 8 p.m. Many hands make light work! (No children please)

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme: (http://ww2.cnocnare.net/ll2021/)
Seo thíos costas na leabhair do gach rang/ The following is the cost of books for each class:
Naíonáin Shóisir/Junior Infants €70; Naíonáin Shinsir/Senior Infants €75; Rang 1 €85; Rang 2 €90; Rang 3 €90; Rang €90; Rang 5 €85; Rang 6 €85

Ranníocaíocht Dheonach/ Voluntary Contribution
Teaghlach le páiste amháin €70
Teaghlach le beirt pháiste €100
Teaghlach le triúr páistí ar a laghad €110
Family with one child only €70
Family with two children €100
Family with three or more children €110

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN: IE67ULSB98626052804007
BIC: ULSBIE2D

Roghanna Eile/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 31/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil.
Post a cheque to school, or drop into school letterbox, before 31st ; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!