Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

PLEAN FREAGARTHA/RESPONSE PLAN

A chairde
Tá Plean Freagartha na Scoile ullamh agus ar fáil anseo: PLEAN F-Response Plan GSCNR-leagan4-260821
Cúpla poinnte tapaidh:

Osclóidh an scoil ag 8.40 gach lá, ag dúnadh ag 2.20.
• Tiocfaidh páistí ar scoil idir 8.40 agus 9.00 gach maidin agus fágfaidh siad idir 2.10 agus 2.20 (sonraí iomlána sa phlean.
• Beidh srianta ar an gcarrchlós, mar a bhí anuraidh.
• Beidh béim mhór ar folláine, labhairt (Gaeilge ach go háirithe) agus Mata ó bhéal ag tús na bliana.

The School Response Plan is available here:  PLEAN F-Response Plan GSCNR-leagan4-260821
A few quick points:
The school will open at 8.40 each day, closing at 2.20.
• Children arrive at school between 8.40 and 9.00 each morning and leave between 2.10 and 2.20 (full details in plan)
• As last year, there will be restrictions on the car park.
• There will be a strong emphasis on wellbeing, oral language (especially Irish) and oral Maths at the beginning of the year.

Múinteoir Mícheál, Príomhoide (Principal)
Múinteoir Liz, Príomhoide Tánaisteach (Deputy Principal)