Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 22 LÚNASA 2022

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Athosclóidh an scoil Dé Céadaoin 31 Lúnasa 2022 @ 8.40r.n. agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh ar ais agus roimh na páistí nua a bheidh ag tosú linn. Níl aon treor tugtha dúinn fós ón Roinn maidir le srianta de bharr COVID ach scaipfear eolas oraibh roimh dheireadh na seachtaine seo más gá.
Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on WEDNESDAY August 31st 2022 @ 8.40 a.m. and we look forward to welcoming you back, as well as all the new children who will be joining us. We have not yet been given any guidance from the Department regarding any possible restrictions due to COVID but information will be sent to you before the end of this week in particular regarding the use of the carpark.

Corp Oideachais/P.E.
Beidh na laethanta do Corp Oideachais socraithe nuair a fhileann na páistí ar ais ar scoil. Mar sin, is gá gnáth culaith scoile a chaitheamh ar an gCéadaoin 31ú.
P.E days will be decided when the children return to school. Therefore, children should wear the school uniform on the opening day, Wednesday 31st.

Naíonáin Shóisir/Junior Infants
Rachaidh na Naíonáin Shóisir abhaile ag 12.00 gach lá ar feadh tamaillín ag tús na bliana: 31/8 – 9/9/2022, agus ag 1.20 ó sin ar aghaidh. Cuirfear sonraí faoi na socruithe don chéad lá scoile amach níos déanaí an tseachtain seo.
Junior Infants will finish at 12.00 each day for the first weeks: 31/8 – 9/9/2022, and thereafter at 1.20pm. Details on the arrangements for the 1st day of school will be sent out later this week.

CABHAIR AG TEASTÁIL/HELP REQUIRED
Táimid ag lorg roinnt tuismitheoirí (scartha go sóisialta) chun an taobh amuigh den scoil a ghlanadh roimh thús na scoilbhliana nua ar an Aoine (26/8) ó 6.30-8 i.n. Ní neart go cur le chéile!
We would appreciate it if a number of parents would be willing to lend a hand at a clean-up of the school grounds on FRIDAY August 24th from 6.30 – 8 p.m. Many hands make light work!

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme: http://ww2.cnocnare.net/ll2022/
Seo thíos costas na leabhair do gach rang/ The following is the cost of books for each class:
Naíonáin Shóisir/Junior Infants €70; Naíonáin Shinsir/Senior Infants €75; Rang 1 €85; Rang 2 €90; Rang 3 €90; Rang €90; Rang 5 €85; Rang 6 €85

Ranníocaíocht Dheonach/ Voluntary Contribution
Teaghlach le páiste amháin €70
Teaghlach le beirt pháiste €100
Teaghlach le triúr páistí ar a laghad €110
Family with one child only €70
Family with two children €100
Family with three or more children €110

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN: IE67ULSB98626052804007
BIC: ULSBIE2D

Roghanna Eile/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 31/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil.
Post a cheque to school, or drop into school letterbox, before 31st; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!

Tuigimid go mbíonn daoine faoi bhrú ag tús na scolbhliana, ach go háirithe faoi láthair, mar sin glacfaidh an scoil le íocaíochtaí thar tréimhse má oireann sin níos fearr do thuismitheoirí. 
We fully understand that people can be under financial pressure at the start of the school year, especially at present, so the school will accept payments in instalments if required.