Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, MEÁN FÓMHAIR 25, 2020

Dia daoibh, tá súil againn go bhfuil cúrsaí go maithe le gach éinne /We hope all is well with everyone. Another week safely navigated!

LEABHAIR & OBAIR BHAILE – BOOKS &  HOMEWORK
Mar is eol daoibh, ní raibh aon obair bhaile fhoirmiúil do mhí Mheán Fómhair, seachas léamh agus gníomhaíochtaí baile ó am go chéile. Leanfar le seo an tseachtain seo chugainn agus muid ag athbhreithniú an chleachtais. Cuidigh le do thoil tríd an suirbhé a líonadh (nasc thíos)
Faoi láthair, is iad na rudaí nach mór do leanaí a thabhairt ar scoil go laethúil ná bosca lóin & buidéal dí agus cóta. Chomh maith leis sin, ná lig do do leanaí bréagáin nó earraí boga a thabhairt ar scoil.
As you know, there has been no formal homework for the month of September, apart from reading and occasional homebased activities. This continues for next week while we review the practise. Please help by filling out the survey (link below)
For now, the only items children need to bring to school daily are a lunch box & drink bottle and coat. Also, please do not let your children bring toys or soft items to school. Míle Buíochas!

SURVEY: https://forms.gle/1YDkP9Kz2892V85eA

 

PLEAN FREAGARTHA/RESPONSE PLAN
Cúpla athrú ag tosú an tseachtain seo chugainn/We have tweaked a few timings starting next week (28/9):

(1) TÚS AN LAE/START OF SCHOOL DAY
Laghdófar an t-am a cheadaítear chun teacht ar scoil ó 30 nóiméad go 20 nóiméad, i.e. ó 8.40 go 9.00 gach maidin. Iarraimid áfach NACH mbíonn páistí fágtha ar scoil roimh 8.40 a.m. mar go gcruthaíonn seo fadhbanna scaradh sóisialta agus árachais don scoil.   
We will reduce the time allowed for arrival to school from 30 mins to 20 mins, i.e. from 8.40 to 9.00 each morning. However, we ask that children NOT be left in school before 8.40 a.m. as this creates problems of social distancing and insurance for the school.
8.40 – 8.50 busanna; leanaí gan siblíní; buses; children without siblings
8.50 – 9.00
 leanaí le siblíní/ arrival of children with siblings

(2) SOSANNA/BREAKS
GRÚPA 1- Náionáin go Rang 3: 10.20 – 10.40 agus 12.20 – 12.40
GRÚPA 2- Rang 4 go Rang 6: 10.45 – 11.05 agus 12.45 – 1.05