Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR LÚNASA 29, 2019

Fáilte romhaibh ar ais!  Fáilte Speisialta roimh na páistí nua a thosaigh ar scoil i mbliana, ach go háirithe Mila agus Logan.
Welcome back!  A special welcome to all the children who started school with us this year, including our 2 new Dublin imports, Mila and Logan!

 MEABHRÁN/REMINDER
Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 AMÁRACH Aoine 30ú Lúnasa, le haghaidh Cruinniú Foirne.
Please note that the school will close at 12pm T|OMORROW, Friday, 30th August, for a staff meeting. 

Glanadh na Scoile/Clean –up:
Míle buíochas do na tuismitheoirí agus páistí a thug cabhair dúinn agus an scoil a ullmhú don oscailt! Rinneadh slua beag obair iontach agus táimid fíorbhuíoch daoibh don chúnamh.
Many thanks to the parents and children who helped out to get the school ready for opening. A fantastic job was done and it is much appreciated.

Gaeilge/Irish:
Beidh na múinteoirí ag cur béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge i gcónaí agus tá súil againn go spreagfaidh tuismitheoirí na páistí agus an Ghaeilge atá acu féin a úsáid leo ó am go ham.  Beidh Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ag tosú go luath. Féach freisin http://irishforparents.ie/
We are putting special emphasis on spoken Irish in the school and we hope that parents will encourage their children and use whatever Irish they have themselves with them from time to time. Irish classes for parents will start soon.  More details later. See also http://irishforparents.ie/

Corp Oideachais/P.E.:
Beidh Corp Oideachais ar siúl ar an gCéadaoin agus Aoine dona ranganna Naíonáin go Rang 4 agus ar an Mháirt agus Déardaoin do ranganna 5 agus 6. Ní chóir an éide reatha a chaitheamh ar aon lá eile.
P.E. will be on Wednesday and Friday for Infants to Rang 4, and on Tuesdays and Thursdays for Rang 5 and Rang 6. These are the only days that the tracksuit should be worn for relevant classes.