Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR-CAIRDE- Nollaig 2023

Cruinniú Cairde/ Cairde Meeting
Beidh an chéad chruinniú eile de chuid Cairde ar siúl amárach, Dé Máirt 12ú Nollaig, ag 7.30pm sa scoil. Fáilte roimh gach tuismitheoir. Beidh an CBB ar siúl i Mí Eanáir.

A quick Cairde meeting will take place tomorrow Tuesday, December 12th at 7.30pm in the school. All parents welcome. The AGM will be held in January.

Ceolchoirm agus Seirbhís Carúil na Nollag/ Christmas Concert & Carol Service
Eagróidh Cairde sóláistí i CLG Naomh Muire do na tuismitheoirí, na seantuismitheoirí, agus baill teaghlaigh tar éis ceolchoirm na Nollag agus an Seirbhís Carúil ar an gCéadaoin 20ú Nollaig. Cúnamh ar an lá agus báicéirí ag teastáil! Líon seo:  
https://forms.gle/udK4U3EXErnh2oxy5
Cairde will organise teas, coffees and bakes in St Mary’s GAA for all parents, grandparents, and family members after each of the classes have performed at the Christmas concert and Carol Service on Wednesday 20th December. Helpers and bakers needed! Sign up here: https://forms.gle/udK4U3EXErnh2oxy5 GRMA!

ST. VINCENT de PAUL
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRMA
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRMA

Dioscó Oíche Shamhna/ Halloween Disco
Bhain gach rang sa scoil an-taitneamh as an Dioscó Oíche Shamhna. Míle buíochas do na tuismitheoirí ar fad a thug a gcuid ama go deonach agus a chabhraigh ar an lá. D’éirigh thar barr leis!

All classes in the school thoroughly enjoyed the Halloween Disco. A big thank you to all the parents who volunteered and helped on the day.  It was a great success!