Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR-CAIRDE NEWS, NOLLAIG 2022

CAIRDE Cruinniú Cinn Bhliana/AGM
Bhí CCB Cairde ar siúl ar an 28 Samhain, 2022 agus is iad seo a leanas na hoifigigh:-
The Cairde AGM took place on the 28th November, 2022 and the following are the officers:-
Carol Ní Chormaic        Chairperson
Zara Kelly            Vice Chairperson
Caoimhe Tierney        Secretary
Yvonne Uí Thuairisc    Treasurer

Seo a leanas ionadaithe ranga, ach teastaíonn níos mó tuismitheoirí uainn: 
The following are class representatives, but more  parents welcome and needed: 
Clodagh Spellman, Martha Doyle, Deirdre McDaniel, Bríd O’Connor. 

Dioscó Oíche Shamhna/ Halloween Disco
Bhain gach rang sa scoil an-taitneamh as an Dioscó Oíche Shamhna. Míle buíochas do na tuismitheoirí ar fad a thug a gcuid ama go deonach agus a chabhraigh ar an lá. D’éirigh thar barr leis!

All classes in the school thoroughly enjoyed the Halloween Disco. A big thank you to all the parents who volunteered and helped on the day.  It was a great success!

Ceolchoirm agus Seirbhís Carúil na Nollag/ Christmas Concert & Carol Service
Eagróidh Cairde sóláistí i CLG Naomh Muire do na tuismitheoirí, na seantuismitheoirí, agus baill teaghlaigh tar éis ceolchoirm na Nollag agus an Seirbhís Carúil ar an Aoine 16ú Nollaig 2022. Cúnamh ar an lá agus báicéirí ag teastáil! Tuilleadh sonraí go luath.

Cairde organise teas, coffees and bakes in St Mary’s GAA for all parents, grandparents, and family members after each of the classes have performed at the Christmas concert and Carol Service on Friday 16th December 2022. Helpers and bakers needed! More details to follow shortly.

Siúlóid/Family Walk
Bhí turas iontach sóisialta ag Cairde le Siulóid ag Gleann Cártha ar an Domhnach 20 Samhain. Bhain na páistí an-taitneamh as an tsiúlóid agus an clós súgartha ina dhiaidh sin agus bhain na tuismitheoirí taitneamh as tae, caife agus sóláistí álainn srl ag an TeaShed.

Cairde had a great social outing with a Siulóid at Glencar Waterfall on Sunday 20th November.  The children loved the walk and the playground afterwards and the parents enjoyed some lovely teas, coffees and bakes etc at The TeaShed.

Cruinniú Cairde/ Cairde Meeting
Beidh an chéad chruinniú eile de chuid Cairde ar siúl Dé Máirt seo chugainn, 13ú Nollaig, ag 8pm sa scoil. Fáilte roimh gach tuismitheoir.

The next Cairde meeting will take place on Tuseday next, December 13th, at 8pm in the school. All parents welcome.