Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir 1 Nollaig 02

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert
Beidh se seo ar siúl ar an LUAIN 21ú Nollag sa scoil.  Tuilleadh sonraí níos déanaí.
This will take place on MONDAY 21st December in the school.  More details later.

Laethanta Saoire/Holidays
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt 22ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an gCéadaoin 6ú Eanáir 2016 ag 8:50r.n.
School will close on Tuesday 22nd December at 12 noon and will re-open on Wednesday 6th January 2016 at 8.50am.

Irish Wheelchair Association Angels:
Beidh na hAingil ón IWA le fáil ón scoil go luath.  Costas €2.  Ba mhór acu bhur dtacaíocht.
Irish Wheelchair Association Angels will be available from the school soon at a cost of €2 each.  Please support this worthy cause.

Airgead Scoile/School Money
Má tá tú ag seoladh isteach airgead, is gá an t-airgead agus an nóta a chur sna clúdaithe buí nó i gclúdach eile, mas é do thoil é.  Ní ghlacfaidh an oifig le airgead gan chlúdach. Muna bhfuil clúdaithe agat, cuir €3.50 isteach agus tabharfaidh muid paicéad do d’pháiste.
If you are sending in money to the school please put it in the yellow envelopes, or any envelope.  With almost 250 children now in the school we cannot accept any money without an envelope.  Please remember to put your child’s name on the outside and what the money is for. If you are out of envelopes, submit €3.50 and a packet will be sent home with your child. Thank you.
——————————————————————————————————————–

Meabhrán ó Cairde: Féilire 2016 / Calendar
Tá Cairde ag ullmhú féilire lándaite don bhliain 2016, lena n-áireofar saothair ealaíne agus grianghraif ó na páistí (féach costais thíos). Le do thoil, smaoinigh ar cheann nó níos mó a cheannach mar bhronntanas teaghlaigh nó do chairde/gaolta.

The fundraising calendars contain artwork and photographs from the children and will be available from next Monday 7th Dec, they are organised by Rang 5.  We will send out 2 calendars to each family – a great present for friends and family!  You can pre-order by filing in the form below and send in money as soon as possible please, in an envelope marked ‘Féilire’ to the office.

Ainm/ClainneFamily Name __________________________________________
1 calendar         €10
2 calendars       €15
3 calendars       €20
Ainm an Pháiste/Child Name :  _________________________ Class / Rang : ___________