Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Cairde – November 2015

Dioscó na Samhna
Míle buíochas le Richard Kelly ó SuperValu, Baile an Mhóta, a rinne urraíocht ar shóláistí do na páistí an lá sin, agus do Ollie Alcorn agus Bryan Whelan freisin.  Bhí €233 árdaithe.
Many thanks to the parents who helped out at the disco, to Richard Kelly of Supervalu Ballymote who sponsored the treats, Ollie Alcorn (PA),Bryan Whelan (DJ) and to all of you who sent donations. €233 was raised.

Olldhíolachán LEABHAIR / Book Sale Aoine /Ceádaoin & Déardaoin 25th + 26th November
Beidh Díolacháin leabhair ar siúl thuas staighre sa scoil ó 3-5pm Dé Céadaoin 25ú, agus Déardaoin 26 Samhain (le linn na cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí). Leabhair €1 an ceann, nó 3 ar € 2. Freisin roinnt leabhair leanaí ar fáil. Buail isteach agus bí ag brabhsáil !!
Sale of books will take place upstairs in Gaelscoil from 3-5pm on Wednesday 25th , and Thursday 26th November (during Parent-Teacher meetings).  Adult books €1 each, or 3 /€2. Also some children’s books available.  Drop in and have a browse !!

Féilire 2016 / Calendar 2016
Tá Cairde ag ullmhú féilire lándaite arís don bhliain 2016, lena n-áireofar saothair ealaíne agus grianghraif ó na páistí. tá do ghnó nó an áit in n-oibríonn tú sásta urraíocht a dhéanamh agus fógra a cheannach sa bhféilire (€ 50) téigh i dteagmháil le Aodhmar roimh 25 Samhain. cadogan.aodhmar@itsligo.ie / 086 2372324.
New fundraising calendars containing artwork and photographs from the children and will be available this year.  If you work with or own a business who would be willing to sponsor an ad on the calendar for €50, please contact Aodhmar before 25th November.  cadogan.aodhmar@itsligo.ie 086 2372324.

AIRE: CABHAIR AG TEASTÁIL GO PRÁINNEACH!/
ATTENTION ALL PARENTS: HELP NEEDED URGENTLY!
Bíonn Mí na Nollag an-ghnóthach do Cairde i gcónaí, leis an Lá Bratach agus féilirí 2016 le díol (féach thíos). Idir an dá rud seo, beimid ag súil go mbaileoimid thart ar €3000 agus caithfear an t-airgead sin ar na feabhsúcháin luaite thíos. Iarraimid oraibh tacú le Cairde trí am nó airgead a chur ar fáil ionas gur féidir leanúint le forbairt na scoile agus eispéireas oideachasúil do pháiste a chothú.
December is always the busiest month for Cairde, with our two biggest fundraisers, the Flag Day and the sale of the 2016 calendar coming up. We hope to raise up to €3000 between the two, and those funds will go towards the following:

  • Aistear programme
  • Science equipment/materials

Your support for Cairde parent association either by giving your time or money ( or both!) is very important to the development of the school and your child’s educational experience.

Lá Bratach Cairde: Dáta don Dialann AOINE 11ú Nollaig ** PRÁINNEACH **
Beidh bailiúchán sráide bliantúil na Gaelscoile ar siúl ar an Aoine 11ú Nollaig don lá ar fad (agus b’fhéidir ar an Déardaoin 10ú freisin). Beidh bailitheoirí ag teastáil i rith an lae. Le do thoil, coimeád uair amháin nó dhá uair saor chuige seo.

Cairde Flag Day: Friday 11th December ** URGENT **
The annual street Flag Day collection for the Gaelscoil will take place on Friday 11th December all day and potentially on Thursday 10th.  Volunteer collectors will be needed throughout the day.  Rang 1& 4 are organising the event this year.    Cairde are asking that:

  • Each family give one hour of their time to collect at a designated area in the town
  • Children can accompany a parent but cannot collect on their own (permit limitation)
  • Two volunteers can collect together, if preferred

 

To volunteer and sign up for a time slot, please make contact with reps directly or return this form:

 

 

Name/ Anim _____________________________  Family of ________________________________

 

Contact number for the day:_______________________________

 

Please tick the time slots you can cover and indicate your preferred collection point ( if any)

Aoine /Friday

 

Contact;   Lillian 086 8588667     / Marcella McGarry  086 3041375
10AM 11AM 12AM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM
 

 

Thursday / Déardaoin Barbara Roche  086 8151144             Ruth Breheny   086 8367556
1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM
 

 

Seo a leanas na háiteanna bailithe:   Collection points are as follows (town locations may change on the day):

Centra Maugheraboy / Machaire Buí  ( to be confirmed)
Johnston Court, O’Connell Street / Sráid Uí Chonaill
Tesco Arcade /Wine St carpark
Toher’s corner, O’Connell/Wine St.
No preference !

Cruinniú CAIRDE / Next Cairde Meeting:   Máirt 8ú Nollaig sa scoil 8i.n/Tues 8th December 8pm in the Gaelscoil