Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

STEM sa Bhaile/STEM at Home

STEM sa Bhaile/STEM at Home

8 – 12/6/2020

Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy !

PDF:STEM sa Bhaile 2020

corn

Cuir scéal chugainn agus bíodh seans agat duais a bhuachaint! 

Log your activities and be in with a chance to win the Daily Prize!

scoil@cnocnare.net or WhatsApp 0860380060

wapp
glas AN BRAT GLAS/GREEN FLAG
An tSeachtain seo ar Cúla4, is é an Timpeallacht atá mar théama agus ba mhaith liom griangrafanna a fheiceáil daoibhse ag tabhairt aire don timpeallacht. Tá daoine ag obair sa ghairdín, ag fás plandaí agus glasraí ag cruthú áiteanna cónaithe do na feithidí agus ba mhaith linn na griangrafanna sin a fheiceáil le bhur dtoil. This week’s theme on Cúla4 is The Environment. We would like to see some photos and videos of you taking care of the environment at home. Some of you are planting flowers and vegetables in the garden and making places for the minibeasts to live and we would love to see your efforts.
Dé Luain 8/6 Dé Máirt 9/6 Dé Céadaoin 10/6
EOLAÍOCHT TEICNEOLAÍOCHT INNEALTÓIREACHT

(1) An féidir leat uirlis ceoil a dhéanamh as gnáth rudaí atá thart timpeall an tí?Can you create a musical instrument using ordinary household items?
https://www.youtube.com/watch?v=QFooUXyN-pA

(2) Lampa laibhe a dhéanamh.
Make your very own lava lamp!
https://safeYouTube.net/w/OVuJ

(3)  Rísíní a chur ag damhsa.
Watch the video and make some raisins dance.
https://safeYouTube.net/w/3jvJ

(4)  Déan glae gan borax
Make slime from the cupboard without borax
https://littlebinsforlittlehands.com/borax-free-slime-recipe-ideas/ 

22
(1)  Scríobh do scéal féin/leabhar grinn ar ríomhaire.Tá seoladh ríomhphost tuiste ag teastáil.
Write your own story/comic on computer. A parent’s email address is required.
https://www.storybird.com/start-with-art/picture-book

(2)  Cruthaigh d’aghaidh Picasso féin anseo!
Create your own Picasso face here!
https://www.picassohead.com/create.html

(3)  An féidir leat do scannán ciúin féin a thaifead? Caithfidh tú scéal gairid a insint ach gan focal a rá!
Record your very own silent movie. You must tell a short story without saying a word!

(4) Dúshlán Titim Uibhe
An féidir leat soitheach a chruthú chun ubh a chosaint ó bhriseadh agus í ag titim
The Egg Drop Challenge
Can you create a container that will prevent an egg from breaking from a high fall
https://buggyandbuddy.com/egg-drop-challenge-free-planning-printable-2014/

33
(1)Dear agus tóg péire speaclaí gur féidir le duine caitheamh go sábhailte.
Design and make a pair of glasses that can be worn safely.

(2) Dear agus tóg droichead. Tomhais an méachán gur féidir leis a sheasamh.
Construct a bridge. Record what weight the bridge can withstand.

(3)An féidir leat gléas mar scáth fearthainne a dhearadh a choinneoidh duine tirim ón mbáisteach?
Can you design and create a device like an umbrella that will keep you dry from the rain?

(4)Crann tabhaill a dhéanamh.
Make a catapult from Lego/ popsicle sticks.
(a)As Lego
https://littlebinsforlittlehands.com/easy-lego-catapult-and-tension-experiment-for-kids/
(b) As bataí líreacáin
https://littlebinsforlittlehands.com/popsicle-stick-catapult-kids-stem-activity/ 

(5)  Lúbra a dhearadh as bosca brógaí agus bataí/ líreacháín
Design a Maze from a shoe     box and popsticks. Make sure it works!
https://4thgradefrolics.blogspot.com/2015/06/stem-mazes.html?m=1

Déardaoin 11/6 Dé hAoine 12/6  
EALAÍN MATA  
444

(1)  An féidir leat  athchruthú a dhéanamh ar ealaín cáiliúla?
Can you replicate a famous art work?
art

(2) Dear eagraí deisce gur féidir a úsáid ar scoil chun do stáiseanóireacht a chur isteach ann.
Design and make a desktop organiser you could use at school for all your stationery.

(3) Dear corn gur féidir a bhronnadh ar bhuaiteoir an chomórtais seo!
Design and make a trophy that could be presented to the winner of this competition!

(4) Dúshlán Lego!
Cé mhéad de na dúshláin LEGO seo gur féidir libh a dhéánamh?
LEGO Challenge! How many of the LEGO Challenges listed can you complete?LEGO-Challenges

55
(1)Tóg eitleán as páipéar.

Tomhais cén fhad is féidir leis gluaiseacht.
Déan aithris ar seo agus déan taifead ar na torthaí.
Make a paper aeroplane and estimate how far it will travel. Record the actual length it travels. Repeat several times and record your results.

(2)Cluiche Siméidreacht-
Fill lch páipéar i leath.
Ar leath amháin tarraing aghaidh. Ná taispeáin é agus faigh duine eile chun and aghaidh a chríochnú ar an taobh eile.Oscail amach an lch agus féach!
A game of symmetry.
Fold a sheet of paper in half. On one half, drawn a face. Fold over the sheet and get another person to drawn the other half of the face without them seeing yours.
When the other person is finished you can now reveal the whole face!

(3)Spraoi le Seichimh-
Tá a fhios agaibh conas a n-oibríonn cluiche le dominoes. An féidir leat seicimh a leagadh amach ag úsáid ábhair faoi leith ionas go leagann ábhar amháin an chéad rud eile srl?
Tabhair aire agus tomhas an spás idir gach rud nó fanfaidh sé ina seasamh!
Just like a game of dominoes,set up a sequence of items, taking care they are all spaces evenly, so that when one item falls, it creates a chain of sequential events.